Cara Mendapatkan Microsoft Excel untuk Membuat Untung & Rugi

Dapatkan Microsoft Excel untuk membuat untung dan rugi untuk membuat kunci kira-kira elektronik. Excel membolehkan anda melakukan pelbagai pengiraan dengan menggunakan formula mudah, termasuk memikirkan keseimbangan berjalan yang mengukur sama ada untung atau rugi bersih untuk perniagaan anda. Anda perlu memasukkan formula asal ke dalam spreadsheet hanya sekali untuk menerapkannya pada sekumpulan besar data.

1

Lancarkan Microsoft Excel. Taip "Nama perbelanjaan / kredit" ke dalam sel A1 - ia masuk ke sel B1 - "Jumlah" ke dalam sel C1 dan "Keseimbangan Berjalan" ke sel D1. Taipkan keseimbangan permulaan ke dalam sel D2.

2

Taipkan nama perbelanjaan atau kredit pertama ke dalam sel A3, kemudian taipkan jumlah dolarnya - positif untuk kredit, negatif untuk kerugian - ke dalam sel C3. Taipkan formula "= D2 + C3" ke dalam sel D3.

3

Klik tetikus anda di dalam sel D3 dan seret kotak hitam yang muncul di sekelilingnya ke bawah beberapa baris - 30 adalah nombor yang baik untuk bermula. Entri yang anda buat di lajur "A" dan "C" pada baris berikutnya secara automatik akan mengira baki berjalan baru dalam lajur "D" pada baris yang sama.