Apakah Sumber Kod Etika Organisasi?

Kod etika perniagaan adalah rangkaian prinsip yang mapan yang digunakan oleh organisasi ketika beroperasi dalam perniagaan atau masyarakat. Organisasi sering mengembangkan kod ini untuk memastikan bahawa semua individu yang bekerja di syarikat beroperasi mengikut standard yang sama. Sebilangan besar individu mempunyai kod etika dalaman atau prinsip moral yang mereka ikuti dalam kehidupan. Situasi yang didapati oleh individu secara beretika tidak dapat dilihat oleh individu lain. Menggunakan kod etika dalam perniagaan berupaya mewujudkan pemahaman asas mengenai tingkah laku etika yang boleh diterima ketika menangani situasi yang melibatkan syarikat, agensi kerajaan dan masyarakat umum.

Pemilik perniagaan

Sumber utama kod etika organisasi adalah pemilik perniagaan. Individu ini memilih sikap etika syarikat mereka kerana mereka bertanggungjawab terhadap semua aspek organisasi. Walaupun pengurus dan pekerja mungkin tidak bersetuju dengan pemilik perniagaan mengenai nilai etika, pemilik boleh memilih untuk mengupah individu yang bersetuju dengan sikap perniagaannya yang beretika. Pemilik perniagaan juga boleh mengembangkan kod etika berdasarkan kepercayaan peribadi atau keagamaannya mengenai bagaimana individu dan organisasi harus beroperasi dalam perniagaan atau masyarakat.

Misi Organisasi

Syarikat boleh menggunakan pernyataan misi organisasi untuk membuat kod etika mereka. Setelah pemilik perniagaan atau pengusaha meninggalkan syarikat atau meneruskannya, organisasi mungkin tidak mempunyai kompas etika. Untuk membetulkan keadaan ini, para pengarah atau pengurus semasa mungkin melihat pernyataan misi dan nilai organisasi yang dimulakan dan mengembangkan kod etika berdasarkan maklumat ini. Sumber etika perniagaan ini membolehkan organisasi membuat kod etika berkekalan yang mungkin ada di syarikat itu untuk tahun-tahun akan datang. Pernyataan misi organisasi yang digabungkan dengan kod etika perniagaan juga dapat digunakan sebagai alat latihan untuk pekerja baru yang diupah oleh syarikat.

Masyarakat atau Budaya

Kod etika organisasi boleh dibuat berdasarkan kepercayaan masyarakat atau budaya negara di mana syarikat itu bertapak. Banyak negara mempunyai pemahaman yang berbeza mengenai etika atau moral perniagaan. Sebuah organisasi boleh memilih untuk menerapkan nilai-nilai ini sebagai sumber utama kod etikanya untuk menjaga norma masyarakat. Sebuah organisasi juga boleh menggunakan kod etika perniagaan untuk memastikan bahawa ia tidak mengasingkan pengguna di pasaran ekonomi tempatan negara. Sekiranya organisasi mengembangkan lokasi perniagaan antarabangsa, mungkin perlu menyesuaikan kod etika organisasi untuk memenuhi harapan etika global.