Prinsip Kewangan Perniagaan

Kewangan perniagaan adalah fungsi yang digunakan untuk menguruskan sumber fizikal dan kewangan syarikat. Syarikat bersaiz sederhana dan besar boleh menggunakan akauntan atau penganalisis perniagaan untuk menangani tanggungjawab ini. Pemilik perniagaan kecil biasanya melakukan analisis kewangan sendiri, kerana usaha perniagaan baru mungkin tidak dapat membayar pekerja yang khusus untuk tugas-tugas ini. Walau bagaimanapun, perniagaan kecil boleh mendapatkan bantuan profesional untuk melakukan fungsi ini secara terhad.

Keputusan Pelaburan

Organisasi perniagaan kecil sering menggunakan formula kewangan perniagaan untuk membuat keputusan pelaburan. Syarikat melaburkan modal yang diperoleh dari operasi perniagaan ke dalam instrumen pelaburan untuk mendapatkan aliran pendapatan pasif melalui dividen, atau untuk memperoleh keuntungan modal ketika menjual pelaburan tersebut pada masa depan. Saham, bon dan instrumen serupa adalah pelaburan perniagaan biasa. Formula pembiayaan perniagaan seperti pulangan pelaburan atau model harga aset modal adalah alat kewangan yang digunakan untuk mengukur jangkaan pulangan pelaburan.

Analisis Pembiayaan

Banyak syarikat menggunakan prinsip kewangan perniagaan untuk menganalisis pilihan pembiayaan untuk pembelian besar atau peluang pertumbuhan baru. Pinjaman bank tradisional dan pelaburan ekuiti dari pelabur swasta adalah dua kaedah pembiayaan yang paling biasa dalam perniagaan. Rumus pembiayaan perniagaan seperti anggaran purata kos modal atau analisis struktur modal dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak hutang atau ekuiti yang akan digunakan semasa memperoleh pembiayaan luaran. Prinsip pembiayaan biasanya mengukur pilihan hutang berdasarkan kadar faedah, syarat pinjaman dan kaedah pembayaran pinjaman.

Penilaian Lembaran Imbangan

Prinsip kewangan perniagaan dapat diterapkan pada neraca syarikat menggunakan nisbah kewangan. Nisbah ini memberikan perniagaan dengan petunjuk kewangan yang memberitahu pemilik seberapa baik syarikat itu menggunakan sumber ekonominya. Nisbah biasanya mengira berapa banyak wang yang dimiliki syarikat untuk melunaskan hutang jangka pendek, kestabilan kewangan jangka panjang perniagaan, jumlah kos tetap dalam operasi dan maklumat kewangan lain. Nisbah ini dapat memberikan tanda aras kepada syarikat untuk dibandingkan dengan standard industri.

Pengurusan tunai

Pengurusan tunai adalah satu lagi prinsip kewangan perniagaan yang penting. Perniagaan boleh menggunakan formula pengurusan tunai untuk menilai berapa banyak wang yang dihasilkan syarikat dari operasinya. Salah satu prosedur analisis kewangan adalah mengkaji maklumat kewangan yang disenaraikan pada penyata aliran tunai syarikat. Penyata ini menyenaraikan semua aliran masuk dan aliran keluar tunai dari operasi, pelaburan dan pembiayaan. Syarikat juga boleh menggunakan formula nilai sekarang bersih untuk menilai berapa banyak aliran masuk tunai masa depan yang diharapkan syarikat, berbanding dengan aliran tunai semasa. Formula ini membolehkan syarikat membandingkan aliran masuk masa depan dengan aliran keluar semasa untuk melihat apakah operasi perniagaan akan terus memberikan pulangan tunai yang mencukupi.