Contoh Laporan Perniagaan dan Kewangan

Kegiatan perniagaan syarikat yang sering berubah-ubah, digabungkan dengan perubahan ciri-ciri pasaran, sering menjadikannya sukar untuk membuat gambaran yang tepat mengenai kesihatan kewangan dan operasi perniagaan. Pengurus perniagaan mungkin merasa sangat sukar untuk bergerak melampaui operasi sehari-hari untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar mengenai status syarikat. Laporan berstruktur membantu memberikan maklumat ini sehingga perniagaan dapat membuat keputusan mengenai pembiayaan, pelaburan, pengembangan pasaran dan peluang perniagaan lain.

Analisis Persaingan

Analisis persaingan syarikat memberikan gambaran perniagaan berbanding dengan pesaing pasarannya. Analisis format jadual mensasarkan faktor yang dapat dikenal pasti seperti produk, strategi penjualan, amalan kredit dan iklan. Analisis persaingan juga menamakan pemboleh ubah konseptual, seperti reputasi, kebolehpercayaan dan penampilan syarikat. Tentukan setiap faktor sebagai kekuatan atau kelemahan untuk perniagaan anda dan nilaikan faktor yang sama untuk pesaing anda. Secara kumulatif, data ini memberikan gambaran pelbagai aspek mengenai pemain pasaran anda. Analisis ini membolehkan anda mengenal pasti bidang kecemerlangan anda serta fungsi yang akan mendapat manfaat daripada peningkatan.

Penyata Aliran Tunai

Aliran tunai perniagaan mewakili kehidupannya, kerana aliran tunai mencerminkan sumber dan penggunaan dana syarikat dalam jangka masa yang ditentukan. Penyata aliran tunai menunjukkan penerimaan bersih dari operasi perniagaan am, seperti penjualan tunai kepada pelanggan. Gaji pekerja dan pembayaran pembekal juga menyumbang kepada data aliran tunai operasi. Aliran tunai bersih dari aktiviti pembiayaan luaran, seperti penjualan saham biasa dan perubahan jangka masa pinjaman, merupakan komponen penting lain. Aliran tunai bersih dari pemerolehan atau penjualan peralatan mencerminkan aktiviti pelaburan pilihan syarikat. Firma membandingkan perubahan bersih dalam sekuriti dan tunai yang boleh dipasarkan, secara kumulatif disebabkan oleh perbezaan komponen penyata lain dalam jangka masa tertentu, untuk mengesahkan bahawa angka tersebut sesuai dengan angka perubahan tunai pada kunci kira-kira untuk tempoh yang sama.

Lembaran Imbangan

Neraca syarikat menyenaraikan dolar aset agregat perniagaan. Aset biasa termasuk peralatan, inventori, kenderaan dan wang tunai milik syarikat. Aset juga merangkumi komponen tidak ketara, seperti tanda dagangan produk dan paten berdaftar. Sebaliknya, liabiliti menunjukkan keberhutangan kumulatif syarikat kepada entiti lain. Contohnya termasuk pinjaman bank, sewa bangunan dan perbelanjaan cukai. Ekuiti pemegang saham, juga disebut ekuiti pemilik, mewakili nilai dolar yang akan kekal setelah perniagaan menjual asetnya untuk menghentikan liabiliti. Secara umum perakaunan, jumlah nilai aset mesti sama dengan jumlah keseluruhan liabiliti dan ekuiti pemegang saham.

Laporan Tahunan

Syarikat menerbitkan dan menyebarkan laporan tahunan yang merangkum iklim perniagaan tahun sebelumnya, hasil operasi dan unjuran syarikat untuk tahun berikutnya. Laporan tahunan biasanya merangkumi penerangan industri dan perbincangan mengenai segmen operasi syarikat. Penyata kewangan yang diaudit secara bebas, bersama dengan analisis penyata pengurusan dan catatan hasil penyata dua tahun sebelumnya, membantu melengkapkan laporan tahunan. Sejak tahun 1934, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat meminta syarikat milik awam untuk mengemukakan laporan tahunan. Syarikat untung dan bukan untung memfailkan laporan ini secara berkala.