Apa Arti Penyusunan Semula dalam Syarikat?

Perniagaan boleh menghadapi pelbagai cabaran sepanjang operasi mereka. Penyusunan semula berlaku, misalnya, apabila perniagaan atau syarikat memutuskan untuk mengatasi masalah besar atau merombak strateginya dengan mengalihkan fokus pasaran atau dengan menyusun semula hierarki pengurusan dan kakitangan.

Kebaikan

Apabila syarikat memutuskan untuk menyusun semula syarikat itu mungkin melakukannya dengan cara yang agak lurus atau dengan perubahan operasi atau perkhidmatan yang lebih kompleks. Penyusunan semula juga boleh berlaku semasa proses kemuflisan. Perniagaan boleh menggabungkan dua atau lebih jabatannya untuk menjimatkan wang atau untuk menyelaraskan aktiviti. Perubahan yang lebih kompleks mungkin melibatkan memfokuskan kembali pernyataan misi syarikat, mengubah rancangan pemasarannya secara drastik atau bahkan memberhentikan pekerja yang kurang berprestasi. Manfaat penyusunan semula adalah penjimatan kos bagi perniagaan, penyederhanaan pengurusannya, pembukaan jalur komunikasi dan kemampuan untuk meletakkan perniagaan ke jalan menuju kemampanan jangka panjang.

Sekatan jalan raya

Perniagaan dapat menghadapi beberapa cabaran dalam proses penyusunan semula. Pada peringkat asas, perubahan sering kali mendapat tentangan oleh pengurus dan pekerja. Sebuah syarikat mungkin perlu mendapatkan nasihat dan bantuan daripada perunding pengurusan perubahan atau pasukan penyusunan semula untuk membimbing perniagaan ke tahap penyusunan semula. Terdapat juga masalah perundangan, kewangan dan sumber daya manusia yang timbul dalam proses penyusunan semula atau penyusunan semula. Berunding dengan profesional yang mahir dapat meredakan tempoh peralihan dan membantu syarikat memastikannya mengekalkan kedudukan yang kuat.