Kaedah Perakaunan untuk Inventori Usang oleh GAAP

Apabila perniagaan mempunyai inventori yang tidak dapat dijual, ia mesti menghapuskan inventori yang usang sebagai perbelanjaan. Kaedah perakaunan untuk perbelanjaan ini adalah bagi perniagaan untuk menentukan sama ada inventori mempunyai nilai pelupusan, tolak nilai ini dari nilai buku inventori dan ketepikan perbezaan dalam akaun rizab. Langkah ini menghasilkan debit ke akaun kos barang yang dijual dan kredit ke cadangan untuk akaun inventori usang.

Pelupusan Inventori

Oleh kerana perniagaan menyingkirkan inventori usang, perniagaan mendebitkan cadangan untuk akaun inventori usang dan mengkreditkan akaun inventori. Sekiranya perniagaan tidak dapat membuat pembayaran untuk inventori, penghapusan perbelanjaan menjadi sama dengan nilai buku inventori. Namun, kadangkala perniagaan boleh melupuskan inventori dengan harga yang sangat rendah dan hanya perlu menghapus sebahagian nilai sebagai perbelanjaan.

Masalah

Walaupun perakaunan inventori usang adalah mudah, masalah timbul kerana penghapusan sejumlah besar inventori usang sebagai perbelanjaan boleh memberi kesan besar kepada penyata kewangan perniagaan. Pengurus mungkin enggan mengambil hapus kira dan mengurangkan pendapatan yang ditunjukkan pada penyata pendapatan. Walaupun pengurus mungkin tergoda untuk menghapus inventori usang secara bertahap, GAAP jelas memerlukan penghapusan semua inventori usang sekaligus. Dua cara untuk mencegah penghapusan yang besar adalah dengan kerap mengkaji inventori untuk usang dan memasukkan simpanan perbelanjaan untuk keusangan dalam belanjawan tahunan dan mendorong lembaga penyemak bahan untuk menggunakannya.

Pertimbangan Cukai

Walaupun perniagaan dapat menghapuskan inventori yang sudah usang pada bukunya pada bila-bila masa, perniagaan hanya dapat dikurangkan apabila membuang inventori, dengan menjualnya, memusnahkannya atau menyumbangkannya kepada badan amal yang sesuai.

Pertimbangan Lain

Memantau inventori usang adalah penting kerana beberapa sebab. Pertama, juruaudit luaran mencari cadangan usang, dan kedua, menyingkirkan inventori usang dapat memberikan potongan cukai dan membebaskan ruang untuk kegunaan lain.