Kegunaan Teori Perakaunan

Perakaunan adalah sains matematik mengumpulkan, merekod, dan menyusun maklumat kewangan ke dalam format yang dapat menyampaikan maklumat tersebut kepada pengguna akhir dengan cara yang cekap dan berkesan. Teori perakaunan menyediakan asas teori dan peraturan berdasarkan asas teori yang digunakan untuk membimbing akauntan dalam membuat dokumen kewangan yang berguna. Sekiranya kaedah dan amalan perakaunan dapat dianggap sebagai daging perakaunan, maka teori perakaunan adalah tulang yang memberi mereka bentuk dan struktur. Pertimbangkan kegunaan teori perakaunan dalam menilai kesihatan kewangan perniagaan kecil anda sendiri.

Kegunaan Perakaunan

Agar dokumen kewangan berguna bagi pengguna akhir yang dimaksudkan, maklumat yang disertakan di dalamnya mestilah tepat, konsisten dan disajikan tepat pada masanya agar keputusan kewangan diambil. Teori dan peraturan perakaunan berdasarkan teori perakaunan berguna kerana penciptaan dan pelaksanaannya memastikan bahawa faktor-faktor ini dipromosikan dalam kaedah dan amalan perakaunan. Dokumen kewangan yang tidak dapat memberikan maklumat yang tepat dan konsisten tepat pada masanya untuk membuat keputusan kewangan tidak berguna dan tidak berguna.

Persamaan Perakaunan

Teori perakaunan memberikan andaian asas di mana kaedah dan amalan perakaunan bertambah dan terkumpul. Sebagai contoh, salah satu teori yang paling asas dan penting adalah persamaan perakaunan, pernyataan bahawa sumber ekonomi perniagaan adalah sama dengan jumlah tanggungjawab ekonomi perniagaan itu kepada pemiutang dan pemilik-pelaburnya. Tanpa anggapan ini, lejar perakaunan moden tidak dapat wujud kerana berdasarkan idea bahawa perubahan pada satu sisi persamaan mengubah sisi lain dalam bahagian yang sama. Sebagai contoh, jika perniagaan meminjam $ 2,000, sumber ekonominya meningkat dengan jumlah itu tetapi begitu juga kewajiban ekonominya kepada pemiutang.

Peraturan Perakaunan

Peraturan dan prinsip perakaunan adalah pelaksanaan teori perakaunan yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan dokumen kewangan dengan mewujudkan asas pemahaman bersama di antara akauntan dan pengguna akhir. Tanpa peraturan dan prinsip ini, pengguna tidak dapat memahami dan menafsirkan dokumen tersebut dengan cara yang betul kerana maksudnya diserahkan kepada akauntan individu. Sebagai contoh, Prinsip Pencocokan menghendaki pendapatan dan perbelanjaan dicatatkan bersama dalam jangka masa yang sama berdasarkan hubungan kausal mereka. Tanpa peraturan ini, pengguna merasa lebih sukar untuk mempercayai perbandingan pendapatan perniagaan kerana perniagaan yang berbeza mungkin menggunakan peraturan yang berbeza ketika merekodkan pendapatan dan perbelanjaan.

Perubahan dalam Peraturan dan Prinsip Perakaunan

Perakaunan adalah ilmu pengetahuan dalam arti bahawa pengamalnya terus memperbaiki amalannya untuk meningkatkan kegunaannya dengan lebih baik dan menggabungkan kaedah baru untuk menjelaskan fenomena baru. Kedua-dua badan profesional seperti Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan dan badan pengawalseliaan pemerintah mengambil minat aktif dalam membuat, mengembangkan dan memperbaiki kaedah dan amalan yang boleh dan tidak dapat digunakan oleh akauntan. Badan serupa wujud di seluruh dunia dan bahkan pada skala antarabangsa seperti yang diwakili oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa. Hasil kerja mereka memastikan bahawa amalan perakaunan menjadi lebih baik sambil tetap berpegang pada andaian asas yang dikemukakan oleh teori perakaunan.