Cara Menyelaraskan Akrual & Penangguhan dalam GAAP

Prinsip perakaunan yang diterima umum, yang biasa disebut dengan akronim GAAP, mengharuskan syarikat untuk mengiktiraf pendapatan ketika ia diperoleh dan perbelanjaan ketika mereka dikeluarkan. Kerana waktu pembayaran tunai atau penerimaan tunai mungkin berbeza dari saat pendapatan atau perbelanjaan diiktiraf, akaun akrual dan penangguhan digunakan untuk mematuhi perakaunan asas akruan.

Perbelanjaan Terakru

Sekiranya perbelanjaan sebanyak $ 5,000 berlaku dalam satu tempoh tetapi belum dibayar pada akhir tempoh atau invois belum diterima pada akhir tempoh, penyesuaian penyesuaian berikut akan dibuat ke lejar umum syarikat pada akhir tempoh:

Perbelanjaan Debit 5,000 Akaun Kredit yang Perlu dibayar 5,000

Pada masa pembayaran, penjaga buku akan membuat catatan berikut:

Akaun Debit Hutang 5,000 Kredit Tunai 5,000

Perhatikan bahawa debit mengimbangi kredit sebelumnya ke akaun yang perlu dibayar, sehingga jumlah sifar terhutang pada transaksi tersebut.

Perbelanjaan Ditangguhkan

Sekiranya bayaran pendahuluan sebanyak $ 5,000 untuk perkhidmatan telah dibuat pada akhir tempoh tetapi perkhidmatan tidak akan dibuat sehingga tempoh masa depan, penyesuaian penyesuaian berikut akan dibuat pada akhir bulan ke perbelanjaan prabayar, akaun aset:

Perbelanjaan Prabayar Debit 5,000 Kredit Tunai 5,000

Perhatikan bahawa penerimaan wang tunai tidak memberi kesan semasa perbelanjaan diiktiraf. Pada bulan berikutnya apabila perkhidmatan diterima, penjaga buku akan membuat entri berikut pada akhir bulan.

Perbelanjaan Debit 5,000 Perbelanjaan Prabayar Kredit 5,000

Pendapatan Terakru

Sekiranya barang dagangan berjumlah $ 5,000 dijual dalam jangka masa tetapi belum dibayar pada akhir tempoh atau invois belum ditagih kepada pelanggan pada akhir tempoh, akauntan akan menempah penyesuaian berikut ke buku syarikat :

Akaun Debit Diterima 5,000 Hasil Kredit 5,000

Apabila pelanggan telah membayar pembelian pada bulan berikutnya, entri untuk mencatat pembayaran adalah:

Debit Tunai 5,000 Akaun Kredit Belum Terima 5,000

Pendapatan Tertunda

Sekiranya pelanggan membuat pembayaran pendahuluan sebanyak $ 5,000 untuk barang-barang pembuatan yang tidak akan siap dihantar sehingga bulan yang akan datang, penyesuaian berikut akan dibuat untuk pendapatan tertunda, akaun liabiliti pada kunci kira-kira:

Debit Tunai 5,000 Hasil Penangguhan Kredit 5,000

Perhatikan bahawa penerimaan wang tunai tidak memberi kesan ketika pendapatan diperoleh. Pada bulan ketika barang dagangan dihantar, entri berikut akan dibuat pada akhir bulan:

Pendapatan Ditangguhkan Debit 5.000 Hasil Perolehan Kredit 5,000