Apa yang Meningkatkan Kepuasan Pekerja?

Kepuasan pekerja menggambarkan tahap kebahagiaan pengalaman pekerja. Kepuasan pekerja adalah elemen penting dalam perniagaan kerana secara langsung berkaitan dengan produktiviti pekerja. Pekerja yang mengalami kepuasan pekerja yang tinggi pada umumnya lebih produktif daripada pekerja yang tidak berpuas hati. Syarikat mesti memahami apa yang menyumbang kepada kepuasan pekerja dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan semangat dalam syarikat mereka.

Kelenturan Pekerja

Syarikat yang menawarkan tahap kelonggaran kepada pekerjanya biasanya mempunyai pekerja dengan kepuasan pekerja yang tinggi. Beberapa syarikat menawarkan fleksibiliti dengan menyusun semula jadual kerja agar lebih sesuai dengan pekerja. Beberapa organisasi melaksanakan jadual kerja berperingkat untuk membantu pekerja mengelakkan lalu lintas dan meredakan tekanan ketika memandu. Seorang pekerja mengalami sedikit tekanan apabila dia tidak bimbang untuk bekerja pada waktu tertentu untuk mengelakkan teguran daripada pengurus.

Lebih Banyak Masa untuk Bekerja

Banyak syarikat melaksanakan tarikh akhir yang mesti dipatuhi oleh pekerja. Pekerja yang menghadapi tarikh akhir sering menghadapi banyak tekanan dalam usaha memenuhi mereka. Pekerja yang diberi lebih banyak masa untuk bekerja menghargai gerak kerja dari pengurus. Majikan dapat memberi pekerja lebih banyak masa untuk bekerja dengan memotong pertemuan pasukan dan sesi latihan pada waktu yang hampir tiba pada tarikh akhir.

Pampasan dan Faedah

Pekerja yang menerima gaji yang kompetitif dan faedah tambahan cenderung mengalami kepuasan pekerja yang tinggi daripada pekerja yang bergaji rendah tanpa faedah. Seorang pekerja boleh menjadikan produktiviti sebagai fokus utamanya apabila tidak bimbang tentang bagaimana menjana wang untuk membayar bil. Pekerja yang merasa seolah-olah tidak dibayar cukup mengalami moral yang rendah dan penurunan produktiviti. Pekerja bergaji rendah biasanya meninggalkan pekerjaan untuk mencari peluang yang lebih baik. Syarikat dapat meningkatkan kepuasan pekerja dengan menawarkan upah dan faedah yang kompetitif mengikut piawaian industri.

Pertumbuhan Kerjaya

Pekerja menghargai pekerjaan dan majikan mereka apabila diberi peluang untuk maju dalam sebuah syarikat. Wang bukan satu-satunya perkara yang dihargai oleh pekerja, tetapi peningkatan tanggungjawab juga penting bagi mereka. Apabila pekerja memahami bahawa budaya organisasi adalah untuk mempromosikan secara dalaman, pekerja memaksimumkan usahanya untuk meningkatkan produktiviti, memberi manfaat kepada pasukan dan menyumbangkan idea inovatif. Seorang pekerja yang mengetahui bahawa ada sedikit peluang untuk berpindah ke kedudukan yang lebih tinggi dalam firma kadangkala tidak mempunyai motivasi, yang hanya merugikan syarikat dalam jangka masa panjang.

Hubungan dengan Pengurusan

Hubungan pekerja-pengurus adalah faktor penting dalam perniagaan. Pekerja mendapat manfaat daripada hubungan baik dengan pengurus mereka. Pengurus meningkatkan kepuasan pekerja dengan mengakui sumbangan positif yang dibuat oleh pekerja. Pekerja tidak selalu mencari pengiktirafan wang tetapi menginginkan pujian sederhana daripada penyelia untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Pengurus yang baik mendorong produktiviti dan inovasi dengan menilai input pekerja.