Cara Mengira Purata pada Excel Dari Pelbagai Helaian

Microsoft Excel 2010 memberikan formula untuk mengira nilai rata-rata dari pelbagai lembaran kerja dalam buku kerja. Sebelum anda menggunakan formula ini, periksa bahawa setiap lembaran kerja diformat dengan cara yang sama. Terapkan formula ini jika nilainya dimasukkan dalam julat sel yang sama pada setiap lembar kerja, seperti sel D3 hingga D12, atau "D3: D12" pada Lembaran 1 hingga Lembaran 3. Pemformatan yang konsisten membolehkan pengiraan merentasi beberapa lembar kerja. Julat sel yang sama pada beberapa lembaran kerja adalah rujukan 3-D.

1

Buka buku kerja Excel.

2

Klik sel lembaran kerja di mana anda ingin memasukkan nilai purata.

3

Ketik “= RATA-RATA (“ di sel yang dipilih ini. Bar formula juga memaparkan teks ini.

4

Klik kursor atau penunjuk di atas tab pada lembaran kerja pertama yang ingin anda rujuk. Tab ini muncul di bahagian bawah skrin lembaran kerja. Contohnya, "Helaian1." Lepaskan butang tetikus.

5

Tahan kekunci "Shift" dan klik tab untuk lembaran kerja terakhir yang ingin anda rujuk. Contohnya, "Lembaran4." Pilihan ini dipaparkan sebagai "Sheet1: Sheet4!" di sel dan bar formula yang dipilih.

6

Klik dan seret kursor pada julat sel untuk rujukan ini. Julat ini menyalin dan memaparkan di bar sel dan formula yang dipilih. Contohnya, "B2: B10."

7

Ketik kurungan penutup, ")" untuk menyelesaikan formula ini. Rumus anda untuk contoh ini harus dipaparkan sebagai “= RATA-RATA (Lembaran1: Lembar4! B2: B10)” di sel yang dipilih dan bar formula.

8

Tekan kekunci "Enter" untuk memulakan pengiraan. Nilai purata muncul di sel yang dipilih.

9

Simpan buku kerja ini.