Cara Membuat Belanjawan Tunai

Mencuba untuk mengekalkan perbelanjaan bulanan anda bersama dengan perbelanjaan tahunan atau suku tahunan sekali gus sambil menabung untuk hari hujan boleh menjadi sukar. Anggaran tunai digunakan untuk melihat perbelanjaan dalam jangka masa ketika pelbagai pembayaran pendapatan dilakukan. Belanjawan tunai yang baik membantu seseorang melihat perbelanjaan dan juga mencari kawasan untuk mengurangkan perbelanjaan untuk mengalihkan pendapatan ke item baris anggaran. Belanjawan tunai yang sederhana dapat membantu anda mencapai matlamat kewangan jangka panjang anda.

1

Tentukan jangka masa anda untuk anggaran. Anggaplah contoh anda menggunakan jangka masa 12 bulan.

2

Kumpulkan semua maklumat mengenai pendapatan tahunan bersih anda. Anda boleh menggunakan penyata cukai tahun sebelumnya atau pendapatan bulanan tahunan dengan mengalikannya dengan 12. Sekiranya pendapatan bersih bulanan anda adalah $ 4,000, pendapatan bersih tahunan anda adalah $ 48,000.

3

Nyatakan dan senaraikan semua perbelanjaan bulanan. Tambahkan semua perbelanjaan bersama dan tuliskan nombor ini.

4

Tulis perbelanjaan tahunan yang berlaku sekali-sekala, seperti cukai, premium insurans atau pendaftaran kereta. Tambahkan perbelanjaan ini bersama-sama, tuliskan dan kemudian tambahkan ke jumlah perbelanjaan bulanan yang lain.

5

Kurangkan jumlah perbelanjaan anda dari jumlah pendapatan bersih anda. Sekiranya pengiraan anda menghasilkan angka negatif, anda tidak berada dalam senario tunai dan memerlukan kredit untuk memenuhi perbelanjaan tahunan. Sekiranya nombor itu positif, anda beroperasi dalam anggaran tunai.

6

Tentukan matlamat anda untuk belanjawan tahunan anda, termasuk simpanan persaraan dan simpanan am. Sekiranya belanjawan tunai anda tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan simpanan, perhatikan perbelanjaan dan bagaimana anda dapat mengurangkannya.