Cara Menyiapkan Sistem Pembukuan 12 Tiang

Banyak syarikat menggunakan sistem pembukuan berkomputer untuk merekod urus niaga kewangan harian, tetapi jika anda baru memulakan perniagaan dan tidak mahu berkomputer, sistem pembukuan 12 lajur akan menjadi cara mudah untuk mengawasi dana anda. Jenis pembukuan ini secara amnya merekodkan urus niaga harian mengikut urutan kronologi, mengklasifikasikan transaksi mengikut jenis akaun, dan membolehkan anda memperoleh jumlah lajur pada setiap akhir bulan. Sistem ini cepat digunakan, tetapi aplikasinya terbatas pada jenis usaha kecil tunggal yang merekodkan urus niaga hanya apabila wang tunai dibayar atau diterima.

1

Tulis tajuk lajur berikut di baris atas lejar 12 lajur: Tarikh, Maklumat, Jualan, Pembelian, Gaji, Utiliti, Bekalan, Sewa, Pajak, Perbelanjaan Lain, Tunai di Bank, Tunai, Modal, dan Lain-lain.

2

Tulis setiap urus niaga tunai mengikut urutan kronologi bermula dari baris pertama. Catat tarikh di bawah lajur "Tarikh" dan kemudian tulis keterangan yang sangat ringkas mengenai urus niaga di bawah lajur "Butir-butir", tetapi pastikan keterangan itu menjawab soalan "siapa," "apa" dan "mengapa." Sebagai contoh, tulis "Dibayar $ 18 kepada ACME Fuel untuk 6 gal petrol untuk trak penghantaran" untuk mencatat perbelanjaan bahan bakar.

3

Kelaskan urus niaga mengikut jenis akaunnya, kemudian catat jumlahnya di bawah tajuk akaun yang sesuai dalam 12 lajur berikutnya. Catat harga barang jualan atau perkhidmatan yang diberikan di bawah lajur "Penjualan", dan catat pembayaran tunai di bawah lajur "Tunai di Tangan". Apabila anda membeli inventori barang dagangan, catat harganya di bawah lajur "Pembelian", kemudian catat wang tunai yang sesuai yang dibayar kepada pembekal di bawah lajur "Tunai di Bank" atau "Tunai di Tangan". Lampirkan jumlah terakhir dalam kurungan untuk menunjukkan bahawa ia adalah pengeluaran dan bukan deposit ke dana yang ada dan gunakan "Cash in Bank" hanya semasa mengeluarkan cek.

4

Catat perbelanjaan seperti gaji, utiliti, bekalan, sewa, cukai, dan perbelanjaan lain di bawah tajuk lajur yang sesuai, kemudian catat wang tunai yang dikeluarkan untuk membayar perbelanjaan di bawah "Tunai di Bank" atau "Tunai di Tangan." Lampirkan angka terakhir dalam kurungan untuk menunjukkan pemotongan wang tunai. Catat deposit bank dengan mencatat jumlah di kedua lajur "Cash in Bank" dan "Cash on Hand", tetapi sertakan jumlah yang terakhir dalam kurungan untuk menunjukkan pengeluaran dari tunai.

5

Catat pengeluaran peribadi dari dana syarikat dengan meletakkan jumlah di bawah ruangan "Modal" dan tolak jumlah yang sama dari lajur "Tunai di Bank" atau "Tunai di tangan". Lampirkan angka terakhir dalam kurungan untuk menunjukkan bahawa ia adalah potongan dari wang tunai. Catat semua urus niaga lain yang tidak termasuk dalam tajuk akaun sebelumnya di bawah ruangan "Pelbagai". Tambahkan angka di setiap lajur pada akhir setiap bulan untuk mendapatkan ringkasan transaksi anda.