Apakah Peranan Pasukan & Kerja Berpasukan dalam Organisasi Hari Ini?

Pasukan telah menjadi faktor penting dalam persekitaran organisasi. Pasukan yang dipilih dengan teliti bergabung dengan individu yang berpengetahuan baik dalam kumpulan untuk menyelesaikan tugas penting. Individu dipilih untuk pengetahuan produk mereka, serta kemahiran, pertimbangan dan kemampuan kepimpinan mereka. Anggota pasukan memberikan pandangan yang berbeza-beza kepada kumpulan yang mempromosikan ketepatan, kemampuan menyesuaikan diri dan pengembangan resolusi yang lebih besar.

Kebolehsuaian

Evolusi teknologi dan peraturan yang pesat memerlukan organisasi untuk terus maju dan proaktif untuk mengekalkan kelebihan daya saing. Organisasi mesti dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sambil mengekalkan, jika tidak melebihi, produktiviti dan kualiti. Pasukan ini membantu organisasi dalam mengatur perubahannya sambil memperkenalkan idea-idea inovatif. Pasukan organisasi yang biasa termasuk pasukan pengurusan perubahan dan pasukan jaminan kualiti. Anggota pasukan bekerja secara berasingan dan bersama-sama untuk mencapai kejayaan dalam tugas mereka, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan organisasi secara keseluruhan.

Pembangunan Strategik

Pasukan organisasi sering melaksanakan pelbagai strategi secara serentak. Sebagai contoh, pasukan jaminan kualiti mungkin bertanggungjawab untuk menguji atau memantau produk, serta mengenal pasti dan melaksanakan perubahan, melatih staf dan memantau kemampuan staf. Bersama dengan tindakan langsung, pasukan sering bertanggungjawab untuk mengemas kini eksekutif mengenai evolusi strategi dan memberikan cadangan dan resolusi. Eksekutif menggunakan maklumat ini untuk mengemas kini, mempelbagaikan dan melaksanakan strategi untuk mempromosikan kelebihan daya saing organisasi.

Kepimpinan

Pasukan ini menjadi entiti dalam organisasi yang mengkhususkan diri dalam bidang yang ditetapkan. Pengetahuan khusus memberi pasukan tanggungjawab untuk memimpin organisasi ke arah kejayaan dalam bidang yang ditentukan. Pasukan ini berfungsi sebagai penyokong, perintis dan guru dalam organisasi. Ahli pasukan menjadi pemimpin dalam bidang kepakaran mereka dan sering dihubungi oleh kakitangan untuk mendapatkan nasihat dan arahan.

Pertimbangan

Organisasi masa kini tidak lagi dipisahkan oleh carta struktur dan hierarki. Sebilangan besar pasukan organisasi hari ini melibatkan kakitangan dari setiap peringkat perniagaan. Sudah menjadi kebiasaan bagi kakitangan am, pengurus dan eksekutif peringkat pertengahan untuk bergabung untuk meningkatkan kestabilan dan kelebihan daya saing syarikat. Pendekatan ini membolehkan organisasi memperoleh pandangan dari setiap aspek, di setiap peringkat.