Cara Mengira Cukai Tenaga Kerja & Industri

Undang-undang dan kadar cukai pampasan pekerja berbeza mengikut negeri. Walaupun di kebanyakan negeri, majikan dapat membeli insurans pampasan pekerja dari syarikat insurans swasta, beberapa negeri menghendaki majikan membayar cukai pampasan pekerja setiap suku tahun. Kadar cukai pampasan pekerja pada amnya berdasarkan setiap upah $ 100 yang diperoleh pekerja. Di Washington, Jabatan Tenaga Kerja dan Industri mentadbir sistem pampasan pekerja. Washington adalah satu-satunya negara yang mendasarkan kadar cukai pampasan pekerja pada jumlah jam pekerja bekerja.

1

Berikan maklumat yang mencukupi kepada Jabatan Tenaga Kerja dan Industri mengenai operasi perniagaan syarikat supaya agensi dapat menentukan sifat perniagaan dengan betul. Di bawah sistem klasifikasi pampasan pekerja, Tenaga Kerja dan Industri menggunakan maklumat tersebut untuk menentukan kadar premium yang akan dibayar oleh majikan dalam industri yang berbeza, berdasarkan kadar bahaya yang berkaitan dengan industri tertentu. Majikan yang terlibat dalam industri yang lebih berbahaya membayar kadar insurans pampasan pekerja yang lebih tinggi.

2

Hitung faktor pengubahsuaian pengalaman dengan membahagikan kerugian sebenar syarikat yang boleh dipercayai dengan jangkaan kerugian syarikat. Faktor pengubahsuaian pengalaman membandingkan kerugian sebenar syarikat dengan jangkaan kerugiannya. Sekiranya kerugian sebenar syarikat boleh dipercayai kurang daripada jangkaan kerugiannya, maka faktor pengubahsuaian pengalaman akan kurang dari 1. Akibatnya, syarikat akan mempunyai kos per unit pendedahan insurans yang lebih rendah daripada syarikat lain dalam kelas yang sama. Apabila kerugian sebenar syarikat lebih daripada jangkaan kerugiannya, faktor pengubahsuaian pengalaman akan lebih besar daripada 1, di mana majikan akan mempunyai kos per unit pendedahan insurans yang lebih tinggi daripada syarikat purata di kelasnya.

3

Gandakan faktor pengalaman syarikat dengan jumlah kadar asas dana kemalangan kelas risiko dan kadar asas dana bantuan perubatan kelas risiko. Kadar asas dana mempertimbangkan anggaran kos menyediakan perlindungan insurans kepada majikan dalam klasifikasi risiko tertentu. Dana kemalangan menyediakan wang untuk menggantikan gaji, pemulihan vokasional, hilang upaya kekal dan faedah kematian. Dana bantuan perubatan membantu membayar perbelanjaan perubatan pekerja yang cedera dan perkhidmatan kaunselor pemulihan vokasional.

4

Tambahkan produk pengiraan di atas pada kadar asas dana pencen tambahan, yang memperuntukkan penyesuaian kos sara hidup bagi pekerja yang cedera yang menerima faedah pampasan pekerja dalam jangka masa yang panjang. Kadarnya adalah sama untuk semua kelas dan tidak berkaitan dengan risiko yang terlibat. Pengiraan ini memberi anda kadar premium, biasanya setiap jam bekerja, syarikat akan membayar. Kadar premium yang dibayar oleh majikan untuk insurans pampasan pekerja berdasarkan klasifikasi risiko yang diberikan kepada perniagaan atau industri berserta faktor pengalaman syarikat.