Cara Membuat Ruang Sama Dalam Excel

Baris dalam Microsoft Excel mengubah ketinggiannya agar sesuai dengan kandungannya. Sebagai contoh, jika setiap sel dalam baris mengandungi satu kata, baris akan mengekalkan ketinggian lalai 15 piksel. Sekiranya sel mengandungi beberapa baris teks, seperti perihalan kesesuaian carta, ketinggian baris akan bertambah. Akibatnya, baris spreadsheet mungkin berbeza tinggi. Untuk meletakkan baris helaian secara sama rata, tetapkan semuanya dengan satu ketinggian.

1

Klik nombor baris pada baris atas array.

2

Seret kursor anda untuk memilih setiap baris dalam array.

3

Klik kanan sel yang dipilih untuk membuka menu konteks.

4

Klik "Ketinggian baris" untuk membuka kotak dialog Row Height.

5

Taipkan ketinggian ke dalam kotak. Contohnya, ketik "30", yang merupakan dua kali ketinggian lalai berturut-turut.

6

Tekan "Enter" untuk menetapkan ketinggian pada baris yang dipilih.

7

Ulangi prosesnya, pilih tinggi baris yang lebih besar atau lebih kecil, sehingga anda menemui ketinggian yang diinginkan.