Strategi Operasi untuk Pengembangan Produk

Salah satu cabaran yang dihadapi oleh perniagaan yang sedang berkembang adalah memperluas penawaran produk dengan menghasilkan barisan produk baru, memperluas lini yang ada atau menjual produk di pasar baru. Perluasan produk memerlukan perancangan intensif untuk memastikan pulangan yang diharapkan melebihi kos dan risiko yang terlibat. Prinsip strategi operasi dapat membimbing perniagaan sepanjang proses pengembangan produk.

Definisi

Strategi operasi merujuk kepada proses mengurus sumber untuk memenuhi tujuan jangka panjang dalam organisasi. Untuk perniagaan yang melakukan pengembangan produk, tujuan cenderung merangkumi asas pelanggan yang diperluas, peningkatan pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi. Sumber yang masuk ke pengembangan produk merangkumi sumber manusia, sumber fizikal seperti bahan mentah dan kemudahan pembuatan, sumber tidak ketara seperti nama jenama dan muhibah, dan wang (atau akses ke modal) untuk membiayai proses tersebut.

Unsur

Strategi operasi yang dilakukan oleh perniagaan untuk menguruskan pengembangan produk boleh merangkumi beberapa elemen penting. Yang pertama adalah fasa perancangan yang menetapkan tujuan luas dan objektif khusus. Menilai kecekapan adalah satu lagi langkah penting, kerana ia mengkaji sumber daya yang dimiliki perniagaan dan mula merumuskan strategi untuk menggunakannya. Menguruskan proses pengembangan produk dan mengumpulkan hasil awal juga merupakan bahagian strategi operasi.

Contoh

Sama ada syarikat memperluas lini produknya dengan menambahkan produk baru atau menjual produk yang ada di pasaran baru, strategi operasi dapat merangkumi beberapa teknik khusus yang sama. Strategi operasi dapat menangani kos dengan membina kemudahan pembuatan baru untuk mengurangkan keperluan menghantar produk dalam jarak jauh. Strategi lain mungkin ialah menggunakan pekerja tempatan dengan gaji yang lebih rendah daripada bergantung pada tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan lebih banyak produk sambil memperoleh gaji lebih masa. Berkontrak dengan pembekal tempatan, gudang dan perkhidmatan penghantaran adalah cara yang mungkin untuk menangani kos dan kepantasan semasa pengembangan produk.

Kesannya

Memperluas produk adalah salah satu cara untuk perniagaan berkembang dengan menjangkau pelanggan baru, memenuhi permintaan yang meningkat atau memanfaatkan trend pasaran baru. Walau bagaimanapun, tanpa strategi operasi yang kuat, prosesnya dapat memakan biaya tanpa menghasilkan pendapatan baru. Segera setelah pengembangan produk, kos yang berkaitan dengan strategi operasi dapat membuat kunci kira-kira dan penyata aliran kos kelihatan rendah. Walau bagaimanapun, nilai pengembangan strategik di masa depan akan menyatakan dirinya dari masa ke masa apabila proses berjalan sesuai dengan rancangan, meningkatkan metrik prestasi.