Cara Mengira Rekod Anggaran Kerugian dari Tuntutan Hukum

Syarikat sering menghadapi situasi di mana mereka mungkin bertanggungjawab untuk pembayaran kewangan masa depan. Ini sering terjadi apabila pihak lain, seperti pelanggan atau vendor, menuntut syarikat. Tanggungjawab terakhir syarikat bergantung pada hasil proses mahkamah. Dalam beberapa kes, syarikat perlu melaporkan jumlah ini pada penyata kewangannya. Apabila syarikat berkemungkinan akan kehilangan prosiding dan jumlah tanggungan dapat dianggarkan, syarikat perlu mencatat jumlah ini dalam rekod kewangan dan penyata kewangannya.

1

Baca dokumen dari peguam syarikat. Tandakan anggaran jumlah kerugian.

2

Tulis entri jurnal untuk mencatat anggaran kerugian. "Perbelanjaan Tuntutan Debit." "Tanggungjawab Tuntutan Tuntutan Kredit." Gunakan jumlah yang diserlahkan untuk kedua-dua bahagian entri.

3

Masukkan jumlah dolar di lejar umum untuk menambah akaun "Lawsuit Expense". Masukkan jumlah dolar dalam lejar umum untuk menambah akaun "Estimated Lawsuit Liability".

4

Sertakan akaun "Lawsuit Expense" pada penyata pendapatan syarikat dan dalam pengiraan pendapatan bersih.

5

Sertakan akaun "Estimated Lawsuit Liability" di bahagian liabiliti pada kunci kira-kira.