Adakah Kos Barang Dijual Termasuk Cukai Buruh?

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri membenarkan kos buruh dianggap sebagai sebahagian daripada kos barang yang dijual sekiranya syarikat tersebut menjalankan perniagaan perlombongan atau pembuatan. Dalam perniagaan ini, kos tenaga kerja yang dikenakan untuk kos barang yang dijual mestilah merupakan perbelanjaan yang secara langsung disebabkan oleh pengambilan bahan mentah dan membuatnya menjadi produk jadi yang sesuai untuk dijual. Upah, yang merangkumi gaji dan cukai gaji, dapat dianggap sebagai bagian dari kos barang yang dijual selagi itu adalah kos buruh langsung atau tidak langsung.

Buruh langsung

Upah yang dibayar kepada pekerja yang bekerja secara langsung dalam pembuatan produk dianggap sebagai kos buruh langsung. Ini termasuk, misalnya, personel yang menangani barang dagangan secara fizikal. Ini juga boleh merangkumi upah yang dibayar kepada pekerja yang hanya bekerja pada minggu kerja pada produk, jika anda dapat mengetahui peratusan masa pada setiap tanggungjawabnya.

Tenaga Kerja Tidak Langsung

Ini termasuk pekerja yang menjalankan fungsi kilang walaupun dia tidak mempunyai kaitan langsung dengan menghasilkan produk siap tetapi yang diperlukan untuk prosesnya, seperti seseorang yang menjaga mesin pengeluaran atau premis.