Cara Memfailkan Cukai Pendapatan untuk Perniagaan Nama Fiktif

Nama perniagaan rekaan adalah perniagaan, sering menjadi milik tunggal atau perkongsian, di mana pemilik mendaftar untuk nama perniagaan tetapi menyerahkan semua pendapatan ke nombor pengenalan cukai peribadi. Perniagaan kemudian memfailkan pendapatan dan potongan pada penyata cukai peribadi pemilik. Manfaat bagi pemilik perniagaan dengan struktur ini adalah pendapatan perniagaan dikenakan cukai sekali, sedangkan struktur syarikat memberi cukai kepada syarikat ditambah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang saham. Kelemahannya adalah pemilik menyimpan semua tanggungjawab secara peribadi.

1

Dapatkan Borang Perkhidmatan Hasil Dalaman 1040 dan Jadual C, Untung dan Rugi Dari Perniagaan. Borang ini boleh didapati di laman web IRS, melalui program perisian cukai, atau perpustakaan tempatan dan pusat pos yang menyediakan borang percuma.

2

Tuliskan nama perniagaan, alamat dan maklumat asas perniagaan pada baris A hingga H Jadual C. Senaraikan semua pendapatan di Bahagian I dan semua perbelanjaan di Bahagian II. Lengkapkan bahagian Bahagian III, IV dan V yang berkenaan mengenai kos barang yang dijual, maklumat kenderaan perniagaan dan perbelanjaan tambahan.

3

Hitung untung atau rugi bersih perniagaan pada Baris 31 Jadual C.

4

Pindahkan maklumat dari Jadual C, Baris 31 ke Borang 1040. Untung dan rugi dicatatkan pada Talian 12.

5

Lengkapkan Borang 1040 dengan semua peribadi lain, termasuk pendapatan bukan perniagaan lain yang anda ada.

6

Tandatangan dan hantarkan Borang 1040, termasuk salinan Jadual C beserta penyata cukai.