Apakah Ganjaran Luaran Pekerja?

Kepuasan kerja datang dalam pelbagai bentuk dan mempengaruhi pekerja dengan cara yang berbeza. Ganjaran, sama ada dalaman atau luaran, memainkan peranan penting dalam kepuasan kerja seseorang pekerja. Walaupun ganjaran dalaman meningkat dari dalam diri pekerja berdasarkan tindakannya sendiri, ganjaran luaran dihasilkan dari sumber lain dan memberi kesan kepada pekerja dengan pelbagai cara.

Kewangan

Ganjaran wang adalah luaran dan diberikan kepada pekerja oleh wakil syarikat. Sama ada gaji, bonus, hari percutian terakru, kad hadiah atau apa sahaja yang mempunyai nilai tunai, ia dianggap wang. Di samping itu, pakej pampasan juga dianggap sebagai ganjaran wang luaran. Syarikat yang menawarkan penjagaan anak, akaun perbelanjaan fleksibel, insurans kesihatan dan program kesihatan memberikan ganjaran luaran kepada pekerja. Ganjaran wang luaran ketara dan dapat dinilai nilai oleh pekerja.

Ganjaran Bukan Wang

Ganjaran luaran bukan wang adalah faktor penting dalam kepuasan kerja pekerja. Kelebihan keselamatan kerja, waktu kerja yang fleksibel dan peluang untuk kemajuan sangat berharga bagi pekerja. Selain itu, ganjaran bukan wang yang sederhana dapat mempengaruhi semangat dan keyakinan pekerja. Pujian daripada penyelia, penerimaan penghargaan pekerja bulan atau gantung pita biru di meja kerja semuanya menanam rasa bangga dan prestasi. Tindakan sederhana pengurus mengucapkan terima kasih kepada pekerja sambil berjabat tangan dapat memperoleh faedah besar di bahagian depan pekerjaan. Seorang pekerja yang mempunyai rasa pencapaian membawanya ke tugas seterusnya.

Luaran Lawan Dalaman

Ganjaran luaran diberikan kepada pekerja dari syarikat, bos atau bahkan rakan sekerja. Tetapi pekerja juga mengalami ganjaran dalaman, walaupun mereka berasal dari dalam. Kepuasan mengetahui bahawa dia telah menyelesaikan projek, mencapai tujuan atau hanya menggunakan usaha terbaiknya untuk pekerjaannya adalah penghargaan dalaman yang menyumbang kepada kepuasan kerja. Ganjaran luaran meningkatkan ganjaran dalaman pekerja kerana mereka mengesahkan penilaiannya sendiri mengenai nilai dirinya. Sebagai contoh, seorang pekerja yang membanggakan dirinya dalam mencapai tujuan mengalami pengesahan apabila diberi cek bonus atas usahanya.

Petua

Memberi ganjaran luaran kepada pekerja biasanya mendapat penghargaan Adalah bijak untuk memeriksa kesan kewangan ganjaran luaran sebelum mengeluarkannya. Akibat cukai terhadap ganjaran wang boleh mencairkan nilainya jika tidak diukur terlebih dahulu. Ganjaran luaran boleh diberikan kepada pekerja individu atau pasukan. Berdasarkan persekitaran kerja, berikan pertimbangan yang teliti mengenai potensi impak penghargaan individu berbanding pasukan. Menghina satu ahli pasukan dengan memberi penghargaan kepada ahli pasukan yang lain boleh melakukan lebih banyak keburukan daripada kebaikan.