Fungsi HR Tradisional Perhubungan Pekerja

Sumber manusia mempermudah hubungan pekerja di tempat kerja dengan bekerja untuk memastikan piawaian tempat kerja tertentu dipenuhi, dan bahawa permasalahan dan permintaan pekerja ditangani. Jabatan sumber manusia syarikat mempunyai banyak fungsi dalam hal hubungan pekerja, dari menyetujui permintaan penempatan semula hingga membantu pekerja mendapatkan kenaikan gaji.

Kualiti Tempat Kerja

Kualiti tempat kerja merujuk kepada keselesaan dan keselamatan di tempat kerja. Kualiti tempat kerja banyak mempengaruhi keberkesanan pekerja. Sumber manusia biasanya tidak diizinkan untuk membuat perubahan besar, seperti pemasangan kerusi komputer baru atau memasang bahagian untuk mengurangkan tahap kebisingan mesin tempat kerja. Walau bagaimanapun, jabatan tersebut mempengaruhi perubahan tersebut dengan menilai kesan keseluruhan keadaan semasa terhadap pekerja, dan dengan mempertimbangkan pemikiran dan kebimbangan pekerja.

Aduan

Jabatan sumber manusia syarikat secara rutin menangani aduan daripada pekerja. Aduan ini sering timbul dalam bentuk masalah dengan rakan sekerja dan pengurus. Jabatan ini memainkan peranan utama dalam menyelesaikan perbezaan dan membantu pekerja merasa selesa di tempat kerja.

Penempatan semula

Pekerja yang ingin berpindah ke jabatan atau lokasi lain mesti sering menggunakan sumber manusia untuk mendapatkan kebenaran. Jabatan sumber manusia tidak membuat keputusan itu sendiri; ia mengumpulkan maklumat daripada pengurus atau penyelia pekerja, dan pengurus atau penyelia jabatan atau lokasi yang ingin dipindahkan oleh pekerja.

Naikkan

Sumber manusia sering terlibat ketika ada pekerja yang meminta kenaikan gaji, walaupun jabatan itu mesti mengadakan pertemuan dengan jabatan atau orang lain sebelum memberikan kenaikan gaji. Perniagaan kecil mungkin memerlukan sumber manusia untuk mendapatkan persetujuan daripada pemilik perniagaan. Sumber manusia biasanya mengkaji penilaian prestasi pekerja dan kadar gaji semasa ketika pekerja bertanya mengenai kenaikan gaji.

Bantuan Pekerja

Beberapa syarikat mempunyai program bantuan pekerja, yang membantu pekerja yang bermasalah - seperti mereka yang ketagihan dadah dan alkohol - mengatasi masalah mereka. Syarikat biasanya meletakkan sumber manusia yang bertanggungjawab untuk mengawasi program ini. Jabatan mungkin diminta untuk mendaftarkan pekerja dalam program ini, menyesuaikan jadual pekerja yang didaftarkan, memeriksa kemajuan pekerja yang didaftarkan dan menentukan bagaimana melaksanakan pekerja itu kembali ke tempat kerja setelah dia kembali.

Acara Khas

Pekerja yang menerima kad ulang tahun dan ucapan terima kasih kepada majlis khas lain biasanya mempunyai sumber daya manusia untuk berterima kasih. Sebilangan syarikat juga menyerahkan tugas pesta pejabat dan perayaan lain kepada sumber daya manusia, menjadikan jabatan ini bertanggungjawab atas perayaan pesta tersebut.