Formula Penganggaran Tambahan

Sebuah organisasi boleh memilih beberapa kaedah penganggaran yang berbeza untuk menyokong operasi. Setiap kaedah penganggaran dapat membantu organisasi mencapai hasil yang terbaik mengenai pengurusan fiskal organisasi. Walaupun beberapa kaedah penganggaran melibatkan kerumitan yang besar, penganggaran tambahan merupakan bentuk penganggaran sederhana yang dapat dilaksanakan oleh organisasi. Jenis penganggaran ini berfungsi paling baik dalam organisasi yang mempunyai anggaran tetap yang hanya berubah secara beransur-ansur.

Anggaran Tambahan

Dengan penganggaran tambahan, anggaran yang digunakan untuk tahun fiskal semasa menjadi asas untuk pengagihan tambahan untuk tahun fiskal berikutnya. Anggaran jenis ini mengandaikan bahawa keseluruhan organisasi dan semua jabatannya akan terus beroperasi pada tahap minimum dengan anggaran yang sama digunakan pada tahun sebelumnya. Penganggaran tambahan berfungsi paling baik dalam organisasi di mana pengurusan tidak melakukan analisis anggaran secara menyeluruh setiap tahun.

Rumusannya

Penganggaran tambahan bermula dengan menggunakan perbelanjaan dari tahun sebelumnya sebagai anggaran perbelanjaan untuk tahun fiskal semasa. Penambahan jumlah yang bervariasi kemudian ditambahkan atau dikurangkan untuk perbelanjaan ini untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan anggaran untuk tahun fiskal yang akan datang dari tahun fiskal sebelumnya. Jenis penganggaran ini berfungsi paling baik dalam organisasi besar yang telah menetapkan dana dan sedikit turun naik. Banyak institusi dan organisasi pendidikan dengan projek yang dibiayai jangka panjang menggunakan anggaran tambahan.

Kelebihan

Kelebihan utama penganggaran tambahan adalah kemudahan penggunaan. Sistem penganggaran ini hanya dapat berfungsi jika organisasi mempunyai jaminan bahawa dana akan diteruskan pada masa akan datang. Selain itu, penganggaran tambahan memerlukan turun naik terhad dalam peruntukan dana. Selanjutnya, penganggaran tambahan memungkinkan organisasi untuk lebih memahami kapasitas anggaran dan fokus pada pengurangan konflik antara jabatan mengenai peruntukan dana.

Kekurangan

Kelemahan utama penganggaran tambahan adalah bahawa bentuk penganggaran ini tidak mendorong inovasi. Pengurus dapat terbiasa menghabiskan jumlah wang yang sama setiap tahun hanya untuk tujuan membenarkan peruntukan dana. Dalam beberapa kes, jika kebutuhan dana tidak lagi ada, ketua jabatan boleh menggunakan dana yang dianggarkan untuk mengelakkan membahayakan peruntukan tahun depan. Penganggaran tambahan selalu mengandaikan tahap pendanaan yang sesuai, walaupun dalam hal pendanaan terlalu tinggi untuk tujuan yang dimaksudkan atau terlalu rendah untuk mempertahankan operasi jangka panjang program.