Kaedah Penyusunan Semula Imbangan Perniagaan Kecil

Perniagaan kecil menyediakan kunci kira-kira di samping penyata pendapatan dan aliran tunai pada akhir tempoh perakaunan. Lembaran imbangan menyenaraikan aset, liabiliti dan modal perniagaan. Maklumat ini menentukan keupayaan perniagaan kecil untuk memenuhi kewajipan kewangannya dan menarik pelabur. Penyusunan semula kunci kira-kira membolehkan perniagaan merasionalisasikan aset, liabiliti, dan sumbangan modal agar kekal kompetitif.

Motivasi untuk Penyusunan Semula Lembaran Imbangan

Lembaran imbangan pada dasarnya menunjukkan nilai bersih perniagaan. Ia disusun berdasarkan persamaan perakaunan - iaitu aset sama dengan jumlah liabiliti dan ekuiti pemilik. Semua elemen persamaan perakaunan ini mestilah berkadar untuk perniagaan untuk mengekalkan nilai bersih yang baik. Bidang utama kunci kira-kira yang mungkin disusun semula oleh perniagaan merangkumi aset dan liabiliti semasa, aset dan liabiliti jangka panjang, dan ekuiti pemilik. Sebagai contoh, jika hutang tertunggak syarikat meningkat ke tahap yang tidak terkawal, kunci kira-kira mesti disusun semula untuk mengelakkan keperluan kemuflisan.

Rasionalisasi Aset

Aset adalah barang yang dimiliki oleh perniagaan. Aset semasa, seperti penghutang perdagangan yang tidak dapat dipulihkan, tidak menambah banyak nilai, melainkan menimbulkan keterlaluan pada nilai bersih perniagaan. Perniagaan boleh menghapus hutang lapuk dan tidak dapat ditagih untuk menyusun semula kunci kira-kira. Perniagaan ini juga dapat menjual sebahagian aset tetapnya untuk menghilangkan kunci kira-kira item yang menyusut atau tidak produktif. Untuk perniagaan kecil atau sederhana ini mungkin komputer, kenderaan bermotor dan mesin yang mahal untuk diselenggara atau menambah nilai kepada syarikat.

Pelarasan Liabiliti

Liabiliti adalah perkara yang perlu ditanggung oleh perniagaan kepada orang lain. Aset semasa perniagaan kecil harus selalu dijaga pada tahap yang wajar. Nisbah kecairan - iaitu, petunjuk kemampuan pembayaran hutang jangka pendek - perniagaan merosot apabila liabiliti semasa berputar di luar kawalan. Komponen kunci kira-kira ini dapat disusun semula dengan membayar hutang jangka pendek yang tertunggak. Bahagian liabiliti jangka panjang menunjukkan pembiayaan hutang yang perlu dibayar untuk jangka masa melebihi satu tahun. Nisbah utama yang menunjukkan kedudukan kesolvenan perniagaan, seperti nisbah hutang-ke-jumlah aset dan nisbah hutang-ke-ekuiti, bergantung pada jumlah hutang tertunggaknya. Sekiranya hutang jangka panjang meningkat ke tahap yang membimbangkan, perniagaan boleh menjual saham kepada pelabur atau mengimbangi hutang tertunggak dengan ekuiti.

Moderasi Modal

Modal yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan adalah komponen terakhir dalam kunci kira-kira. Perniagaan kecil dapat menjual saham untuk mengukuhkan asas modal dan meningkatkan nisbah hutang-ke-ekuiti. Walau bagaimanapun, penjualan saham kepada pelabur mesti disederhanakan untuk mengelakkan pengagihan keuntungan. Perniagaan telah mengeluarkan terlalu banyak saham yang dapat menyusun semula modalnya dengan membeli kembali sebahagian saham tersebut.