Cara Menguatkuasakan Dasar Pakaian di Organisasi Anda

Menguatkuasakan polisi kod berpakaian boleh menjadi sumber kekeliruan bagi pemilik perniagaan. Sebuah jawatan Pentadbiran Perniagaan Kecil AS mengakui bahawa sementara kod pakaian secara umum menjadi lebih lembut, majikan masih memiliki hak untuk membuat dan menegakkannya. Setelah menyedari beberapa implikasi undang-undang sensitif yang melibatkan kod pakaian syarikat, penguatkuasaan adalah tugas perniagaan langsung yang dapat membantu mengekalkan penampilan yang padu di kalangan pekerja.

Dasar

Langkah pertama dalam menegakkan kod pakaian adalah mewujudkan dasar yang substantif dan konsisten. Polisi pakaian syarikat harus ditulis dengan teliti tanpa membezakan mana-mana individu atau kumpulan, yang berlaku sama untuk semua pekerja. Kredo yang sesuai dapat didasarkan pada keprihatinan yang berkaitan dengan perniagaan, seperti memerlukan pakaian yang akan meningkatkan lingkungan produktif atau meminimumkan masalah keselamatan. Polisi ini boleh merangkumi senarai barang-barang tertentu yang tidak eksklusif yang tidak dibenarkan, seperti kasut terbuka. Semua pekerja harus menunjukkan kefahaman dengan menandatangani polisi.

Penguatkuasaan

Polisi kod berpakaian dapat ditegakkan dengan bertindak berdasarkan akibat yang dinyatakan dari mengabaikan polisi. Sebagai contoh, polisi mungkin menyatakan, "Jika pakaian dipakai di luar parameter polisi ini, pekerja akan diberitahu mengenai pakaian yang tidak sesuai melalui konsultasi dengan penyelia." Peruntukan harus menjelaskan akibat dari terus mengabaikan kebijakan, seperti, "Pelanggaran berulang akan mengakibatkan tindakan disiplin, hingga dan termasuk pembebasan dari pekerjaan."

Diskriminasi

Polisi kod berpakaian mesti ditegakkan sama di antara semua pekerja untuk mengelakkan kemungkinan proses pengadilan yang melibatkan diskriminasi. Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Sama, melalui Tajuk VII Akta Hak Sivil 1964, secara tegas menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan diskriminasi. Kumpulan agama dilindungi, begitu juga jantina. Seorang pekerja mungkin dipaksa oleh agamanya untuk memakai pakaian penting yang tidak termasuk dalam garis panduan polisi. Dalam kes sedemikian, majikan mesti membuat penginapan yang berpatutan untuk pekerja - selagi melakukannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya pada perniagaan - seperti memindahkannya ke jabatan lain di mana pakaian tersebut tidak penting. Berkenaan dengan gender, Pentadbiran Perniagaan Kecil AS memberikan contoh syarat polisi yang sesuai: menghendaki lelaki memakai tali leher tetapi bukan wanita;polisi yang tidak sesuai membenarkan lelaki memakai seluar jeans tetapi bukan wanita.

Ketekalan

Pekerja dan pengurusan harus dipegang pada piawaian yang sama, tetapi pastikan untuk menunjukkan keadilan dan pemahaman semasa penguatkuasaan apabila perlu untuk memungkinkan situasi yang tidak dijangka yang mungkin timbul. Sebagai contoh, seorang pekerja mungkin menderita akibat kebakaran rumah yang memusnahkan semua pakaiannya, memaksanya tiba di tempat kerja dengan pakaian yang tidak dibenarkan oleh polisi syarikat. Dalam kes seperti ini, respons empati dan sokongan berjalan lancar.