Mengapa Orientasi Penting kepada Pekerja?

Kepentingan orientasi dalam perniagaan sering dikira. Proses orientasi dan onboard sangat penting bagi pekerja baru untuk memahami proses dan peranan pekerjaan syarikat. Orientasi berfungsi untuk tujuan undang-undang melalui jabatan Sumber Manusia dan juga mewujudkan tenaga kerja yang lebih seragam dan cekap.

Kepentingan Orientasi

Orientasi menetapkan tahap untuk dasar syarikat dan proses sumber manusia dalam perniagaan. Semua pekerja harus menerima buku panduan pekerja dan semua proses dan dasar syarikat yang didokumentasikan.

Ini penting untuk mewujudkan pemahaman yang jelas mengenai peraturan mengenai keselamatan di tempat kerja, gangguan seksual dan dasar syarikat utama. Proses orientasi ini penting bagi kakitangan tetapi juga mengurangkan tanggungjawab undang-undang bagi syarikat dengan menetapkan standard yang mewujudkan tempat kerja yang sama peluang.

Contohnya, amalan terbaik orientasi pekerja baru di hospital akan merangkumi masalah besar sumber manusia seperti gangguan seksual dan tingkah laku di tempat kerja. Ia juga akan merangkumi beberapa elemen orientasi khusus untuk hospital seperti jadual, gaji, gaji lembur, orientasi fizikal di bangunan besar dan proses komunikasi antara pekerja, pengurus jabatan dan sumber manusia.

Menjelaskan Kerja dan Menjawab Soalan

Mengetahui titik hubungan dan proses asas yang terlibat dengan cek gaji, pakej faedah dan semua pentadbiran dalam peranan pekerjaan menjelaskan pekerjaan dan menjawab soalan-soalan penting yang berkaitan dengan jalan kerjaya dan dasar institusi yang relatif.

Latihan dan Proses

Orientasi merangkumi objektif sumber daya manusia, dasar syarikat dan semua protokol majikan peluang sama besar. Onboarding adalah elemen gambaran yang lebih besar yang menggabungkan orientasi dan integrasi pekerja.

Integrasi membawa pekerja ke dalam proses syarikat yang khusus untuk peranan pekerjaan mereka melalui latihan dan pendidikan. Ini bermula dengan asas seperti mengaturnya dengan peralatan dan ruang kerja yang diperlukan. Ini juga bermaksud memperkenalkan mereka kepada rakan sekerja dan mengatur proses komunikasi.

Sebagai contoh, peranan berasaskan teknologi memerlukan e-mel syarikat, profil pada platform komunikasi dalaman seperti Slack dan akses ke sistem penyimpanan awan dan perisian yang diperlukan untuk peranan pekerjaan. Seorang jurujual akan memerlukan akses dan latihan dalam sistem CRM untuk mencatat dan mengesan petunjuk dan penjualan dan mereka memerlukan latihan untuk proses yang berkaitan dengan penagihan dan menyerahkan tawaran tertutup kepada pasukan akaun dan penyedia perkhidmatan di dalam syarikat.

Onboarding merangkumi semua mur dan baut secara operasi dan membawa pekerja baru ke dalam gelung. Setelah menaiki kapal terbang, mereka siap untuk langsung memasuki pekerjaan dan dapat segera bekerja dengan cekap kerana mereka memiliki semua alat yang diperlukan dan pemahaman yang jelas mengenai pekerjaan itu.

Peranan yang Ditentukan dengan Jelas

Orientasi mewujudkan peranan, keperluan dan harapan pekerjaan yang ditentukan dengan jelas. Ia menjawab soalan sebelum timbul dan menjangkakan konflik berdasarkan masalah sejarah. Mitigasi konflik dan penyelesaian adalah elemen utama dalam proses orientasi.

Manfaat lain termasuk meningkatkan keyakinan pekerja dengan mengurangkan kekaburan. Satu set harapan yang jelas ditetapkan bersama sistem komunikasi antara pekerja, jabatan sumber manusia dan penyelia. Selepas orientasi, pekerja tahu dengan tepat siapa yang harus dibincangkan mengenai pelbagai masalah dan keperluan pekerjaan.

Setelah jangkaan ditentukan dan pekerja disatukan ke dalam tenaga kerja, mereka dapat melaksanakan peranan pekerjaan dengan lebih berkesan. Orientasi juga menimbulkan nada positif dan menimbulkan rasa aman kerana pekerja tahu mereka dilindungi dari diskriminasi dan gangguan di bawah satu set dasar syarikat yang jelas. Surat wasiat akan menandatangani buku panduan pekerja dan yang bertindak seperti kontrak di mana kelakuan itu dapat dilaksanakan.