Peraturan Mengambil Rizab Inventori

Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum, juga dikenali sebagai GAAP, terdiri daripada kumpulan panduan standard untuk perakaunan kewangan. Juruaudit mengikuti GAAP ketika menganalisis rekod perakaunan syarikat. Ini bermaksud bahawa pemilik perniagaan kecil juga harus menggunakan kaedah GAAP ketika merekod cadangan simpanan mereka. Oleh kerana sebilangan besar syarikat menggunakan campuran prosedur inventori, peraturan GAAP tidak begitu ketat dalam bidang ini seperti yang berlaku dalam aspek perakaunan perniagaan yang lain.

Fungsi Rizab Inventori

Rizab inventori adalah peratusan pendapatan syarikat yang diperuntukkan untuk menampung kos inventori syarikat. Oleh kerana anggaran ini memerlukan spekulasi mengenai tahap inventori masa depan, syarikat mesti membuat ramalan hipotetis untuk membuat anggaran yang wajar. Syarikat boleh menggunakan pelbagai alasan di sebalik anggaran ini, seperti inventori usang, rosak atau dicuri. Syarikat juga boleh menggunakan simpanan inventori di hampir setiap kaedah rakaman inventori, termasuk kaedah FIFO, LIFO, dan purata berwajaran.

Membuat Rizab Inventori

Apabila syarikat menentukan bahawa nilai akhir inventori mungkin lebih rendah daripada nilai yang dicatatkan, syarikat membuat akaun Rizab Inventori. Syarikat boleh menggunakan peratusan penjualannya, biaya barang yang dijual, atau nilai inventori untuk menentukan jumlah yang akan dimasukkan ke dalam akaun Rizab Inventori. Akaun mesti membawa baki kredit untuk mengimbangi baki debit akaun Inventori.

Peraturan GAAP mengenai Rizab Inventori

Peraturan GAAP meminta akaun Rizab Inventori dinilai dengan menggunakan kos yang lebih rendah dari item yang dicipta atau nilai pasarannya. Sekiranya kos inventori melebihi nilai pasarannya, syarikat mesti menyesuaikan jumlah inventori yang dimasukkan pada kunci kira-kira. Jenis penyesuaian ini biasanya berlaku kerana penurunan nilai pasaran aset yang dicipta. Rizab inventori membolehkan syarikat mengimbangi penurunan nilai pasaran aset tersebut.

Peraturan GAAP mengenai Rizab Inventori Usang

Sebahagian daripada simpanan inventori digunakan untuk menampung kos inventori yang usang. GAAP menghendaki syarikat sentiasa mengkaji anggaran mereka untuk inventori usang. Sebagai contoh, apabila kedai komputer dan peniaga kenderaan mempunyai model baru untuk ditempatkan di bilik pameran mereka, mereka mesti menanggung kos model sebelumnya dalam inventori mereka setiap tahun. Dalam industri lain, seperti perkhidmatan makanan, perniagaan kecil harus melakukan tinjauan setiap suku tahun untuk menentukan cadangan inventori usang.