Komponen Penyataan Skop Projek

Membuat pernyataan skop yang komprehensif memastikan anda menetapkan asas yang kukuh untuk projek anda. Pengurus projek yang berkesan menyenaraikan nama, objektif, pemilik, penaja dan pemegang kepentingan projek. Selain itu, mengenal pasti keperluan, tahap pencapaian dan hasil projek peringkat tinggi dapat membantu anda menentukan kekangan projek sejak awal. Termasuk item yang berada di luar ruang lingkup projek, serta anggaran kos, mendefinisikan lebih jauh projek untuk menjadikannya lebih terkawal. Komponen khas pernyataan skop projek merangkumi objektif projek, justifikasi, keterangan produk, hasil yang diharapkan, andaian dan batasan.

Objektif

Untuk menentukan objektif projek, anda perlu menetapkan matlamat perniagaan untuk projek tersebut. Gunakan maklumat ini untuk mendapatkan kebenaran projek, mengenal pasti gambaran keseluruhan peringkat tinggi dan menentukan tujuan pelaburan masa, sumber daya dan usaha. Untuk mengelakkan jangkauan skop di kemudian hari, anda boleh merujuk kembali bahagian penyataan skop ini. Skop creep biasanya berlaku apabila penaja yang memberikan dana atau pihak berkepentingan yang terpengaruh oleh hasilnya ingin menambahkan ciri atau fungsi tambahan pada produk atau perkhidmatan ketika projek berjalan.

Justifikasi

Pernyataan skop projek biasanya merangkumi ayat yang mengenal pasti mengapa projek itu dimulakan. Ini memberi arah keseluruhan projek dengan menekankan matlamat akhir dan faedahnya kepada penaja dan pihak berkepentingan. Ini harus mengandungi ukuran keberhasilan yang dapat diukur, seperti pembuatan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan semua produk sebanyak 15 persen di Amerika Syarikat melalui kempen teknologi media sosial dalam talian yang fokus. Batasan yang berbeza menghalang kekaburan di kemudian hari semasa kitaran hayat projek.

Penerangan

Menentukan matlamat projek membantu memenuhi syarat produk atau perkhidmatan yang ingin anda bangunkan. Sebagai contoh, hasil projek anda boleh menghasilkan program latihan komprehensif untuk pengurus syarikat anda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan mereka. Objektif bengkel mungkin merangkumi memberi peluang kepada para peserta untuk menggunakan latihan bermain peranan untuk mengembangkan kemahiran baru dalam komunikasi, membuat keputusan, pengurusan waktu, memberi maklum balas dan mendelegasikan tugas. Dengan menyatakan dengan jelas jenis dan kandungan bahan persembahan yang anda rancangkan untuk dibangunkan, anda menentukan skop projek secara terperinci.

Andaian

Untuk melengkapkan pernyataan skop anda, senaraikan risiko dan kebergantungan anda serta andaian apa pun yang anda buat dalam membina definisi anda. Dengan memperincikan spesifik ini secara terperinci, anda membuat pernyataan skop berkesan yang membantu anda menetapkan jangkaan untuk jangka masa projek ini. Skop merangkak biasanya mengakibatkan kegagalan projek. Elakkan ini dengan mendokumentasikan apa yang termasuk dalam projek anda dan apa yang tidak.