Cara Mendapatkan Lesen untuk Menjalankan Penitipan Anak

Penjagaan harian boleh menjadi pusat asuhan anak, penjagaan anak keluarga, perawatan di rumah, atau penjagaan yang diberikan oleh saudara, rakan atau jiran, menurut Child Care Aware. Apabila anda memutuskan untuk membuka perniagaan jagaan harian, anda mesti mengetahui sama ada anda memerlukan lesen. Banyak kerajaan negeri memerlukan lesen jagaan harian, menurut Lembaga Penasihat Perubatan BabyCenter. Tambahan pula, kerajaan tempatan anda mungkin memerlukan pelesenan.

1

Memohon lesen negeri melalui perkhidmatan anak-anak jabatan negeri anda. Setiap negeri mempunyai bahagian yang mengatur undang-undang perlesenan penjagaan anak. Sebagai contoh, di negeri Georgia, anda akan menghubungi Bright Start, Jabatan Penjagaan Awal dan Perlesenan Georgia untuk arahan pelesenan negeri. Yang terakhir ini merangkumi melengkapkan permohonan pelesenan, menjalani cap jari, pemeriksaan latar belakang jenayah (untuk anda dan pekerja anda) dan kelas orientasi lesen sebelum menghantar permohonan.

2

Hubungi dewan bandar anda untuk memohon lesen bandar. Sebagai contoh, bandar Chicago memerlukan lesen jagaan harian untuk tempat tinggal dengan tiga atau lebih anak. Terutama, penjagaan harian dengan lesen bandar Chicago mesti mendapatkan lesen negeri Illinois juga; tetapi lesen bandar mesti diperoleh terlebih dahulu.

3

Hubungi gedung pengadilan daerah anda untuk memohon lesen daerah. Contohnya, Hillsborough County, Florida memerlukan pelesenan untuk rumah jagaan kanak-kanak, kemudahan penjagaan anak, rumah penjagaan anak keluarga dan rumah penjagaan anak keluarga besar.