Cara Meningkatkan Inisiatif Pekerja

Bersikap bermotivasi diri dan bercita-cita tinggi dapat menggerakkan pekerja untuk mengambil inisiatif di tempat kerja. Pekerja yang menunjukkan inisiatif mempunyai sikap mengambil berat. Sebagai majikan, anda mungkin lebih suka sifat ini pada pekerja, tetapi sebilangan pekerja teragak-agak untuk menunjukkan inisiatif kerana takut melampaui batas. Daripada mencegah tindakan ini, ambil langkah untuk membantu meningkatkan inisiatif pekerja.

Kaedah-Kaedah Yang Menunjukkan Inisiatif

Inisiatif pekerja mungkin berlaku secara kecil-kecilan, seperti pekerja yang datang untuk membantu rakan sekerja jika ada tunggakan pekerjaan. Dengan mengambil inisiatif, pekerja ini tidak menunggu arahan dari ketuanya. Dia memerhatikan keperluan dan dia menyediakan dirinya. Sebagai tambahan, pekerja mungkin menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan dengan hanya berbicara dan memberikan cadangan. Pekerja itu mungkin mengesan keretakan dalam sistem dan kemudian menyusun idea untuk menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan produktiviti. Pekerja itu mungkin juga membuat kerja rumahnya dan mempertimbangkan aspek kewangan dalam menerapkan idea baru.

Inisiatif Tertekan

Ketakutan atau ketidakpastian bagaimana mereka akan diterima oleh pihak pengurusan menghalang sebilangan pekerja mengambil inisiatif. Pengurus dan majikan tidak selalu terbuka terhadap cadangan pekerja mereka. Walaupun pekerja mempunyai idea yang inventif dan berguna, majikan mungkin menolak ideanya atau menuduhnya melebihi kewibawaannya. Sikap negatif ini menyebabkan ramai pekerja tidak bersuara dengan perubahan.

Cadangan alu-aluan

Bersikap terbuka terhadap cadangan adalah kunci untuk meningkatkan inisiatif pekerja. Sekiranya anda membuat dasar terbuka dan meminta cadangan daripada kakitangan anda, mereka akan merasa selesa dengan mengambil inisiatif dan mengemukakan idea baru. Terdapat beberapa cara untuk menunjukkan kepada staf anda bahawa anda menghargai pendapat mereka dan mendorong motivasi diri. Semasa perjumpaan kakitangan, anda boleh membuka lantai dan membenarkan pekerja membincangkan masalah mereka atau bertanya. Ini mewujudkan platform bagi pekerja untuk mengutarakan pemikiran mereka mengenai perkara-perkara tertentu, dan mungkin memberikan cadangan cara untuk meningkatkan pengeluaran atau persekitaran kerja. Anda juga boleh mengadakan perbincangan secara langsung dengan pekerja dan menjemput mereka untuk menyatakan pendapat mereka secara tertutup.

Tunjukkan Penghargaan

Bersikap menghargai dan hormat cenderung mendorong inisiatif pekerja dalam organisasi anda. Walaupun anda tidak melaksanakan cadangan pekerja, penting untuk mengakui cadangannya dan berterima kasih kepadanya kerana mengambil inisiatif. Mengabaikan pendapat atau ideanya, atau menilai usahanya, kemungkinan akan mendorong usaha yang akan datang. Pekerja lain mungkin juga memperhatikan kekurangan minat anda, dan tindakan ini dapat menghentikan orang lain untuk mengambil inisiatif juga.