Mengapa Susut Nilai Dianggarkan?

Susut nilai adalah potongan cukai perniagaan yang terdapat pada kebanyakan jenis harta syarikat ketara. Jumlah penyusutan tahunan dianggarkan dan biasanya berdasarkan pada harga pembelian asal sesuatu barang yang tersebar sepanjang tahun yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perniagaan. Susut nilai adalah perbelanjaan bukan tunai.

Gunakan

Akauntan menggunakan susut nilai untuk menjelaskan kehausan aset perniagaan dari masa ke masa. Oleh kerana susut nilai adalah perbelanjaan bukan tunai, jumlahnya mesti dianggarkan. Setiap tahun sejumlah susut nilai dihapuskan dan nilai buku aset dikurangkan.

Metodologi

Walaupun terdapat beberapa jenis kaedah susut nilai, kaedah yang paling biasa adalah kaedah susut nilai garis lurus. Di dalamnya, syarikat membahagikan kos asal aset dengan anggaran jangka hayatnya untuk menentukan jumlah susut nilai setiap tahun.

Pembolehubah

Kos susutnilai dianggarkan berdasarkan kos sebenar dan jangka hayat berguna aset. Kos asal aset tidak berubah sepanjang hayat penggunaannya dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, jangka hayat berguna boleh berubah dari tahun ke tahun bergantung pada penggunaan dan kadar pengeluaran.

Tujuan

Tujuan penyusutan adalah untuk mewakili nilai aset yang tepat pada buku. Setiap tahun, apabila aset digunakan, nilainya dikurangkan pada kunci kira-kira dan dibelanjakan pada penyata pendapatan.