Bagaimana jika saya Membubarkan Perbadanan yang Mempunyai Penjual yang Belum Dibayar?

Membubarkan syarikat merujuk kepada menamatkan syarikat secara kekal dengan cara praktikal dan undang-undang. Apabila seseorang membubarkan syarikat, langkah-langkah tertentu mesti diikuti. Pemilik mesti mengikuti proses undang-undang yang diperlukan dan memastikan bahawa perniagaan tidak mempunyai tuntutan lagi. Oleh kerana undang-undang ini, sangat tidak biasa syarikat akan dibubarkan dengan vendor yang belum dibayar yang mungkin akan diberi ganti rugi. Tindakan vendor bergantung pada faktor tambahan dalam pembubaran.

Kelulusan Pembubaran

Apabila syarikat pertama kali mempertimbangkan pembubaran, ia mesti mendapatkan persetujuan lembaga pengarah dan pemilik syarikat, termasuk pemegang saham. Lembaga akan melihat dengan teliti kewangan syarikat dan proses pembubaran. Sebagai sebahagian daripada analisis ini, syarikat melihat semua hutangnya dan membuat rancangan untuk membayar hutang ini. Pada tahap inilah syarikat akan memastikan ada cara untuk melunaskan seberapa banyak vendor yang mungkin. Pemberitahuan mengenai vendor adalah sebahagian daripada proses.

Menyelesaikan Tuntutan

Setelah pembubaran bermula, syarikat mesti menyelesaikan sebarang tuntutan yang ditentang oleh pemiutang. Di sini keutamaan menjadi penting. Syarikat hanya mempunyai begitu banyak aset untuk digunakan untuk menyelesaikan tuntutan. Pemiutang yang mempunyai hutang yang dijamin dengan cagaran mempunyai tuntutan yang paling kuat dan merupakan yang pertama dilunaskan, setelah itu biasanya penjual yang menjual bekalan kepada perniagaan dibayar. Ini boleh mengakibatkan situasi di mana aset habis sebelum semua vendor dibayar, dan dalam hal ini tidak ada jalan keluar untuk vendor ini.

Memfailkan Dengan Negara

Setiap negeri menghendaki syarikat-syarikat yang ada di dalamnya mengajukan pembubaran di peringkat negeri. Undang-undang negara boleh berbeza-beza berdasarkan penyelesaian tuntutan. Beberapa negeri menghendaki perniagaan menyelesaikan semua tuntutan sebanyak mungkin sebelum menerima pembubaran, sementara negeri lain membenarkan perniagaan menyelesaikan tuntutan setelah perniagaan tersebut dibubarkan secara sah. Bagaimanapun, membayar balik vendor adalah sebahagian daripada proses yang diperlukan, sehingga tidak mungkin vendor tidak dibayar selagi syarikat itu mempunyai aset yang mencukupi.

Masalah Perundangan

Sekiranya vendor tidak dibayar ketika perniagaan telah dibubarkan, ia boleh mencari jalan keluar undang-undang sementara proses pembubaran masih berjalan. Kedua-dua pelanggan dan pemiutang dapat menuntut perniagaan, terutama jika tidak memberikan pemberitahuan dan fail untuk dibubarkan. Pemiutang biasanya termasuk vendor yang telah menyediakan barang atau perkhidmatan tetapi belum dibayar.