Cara Menentukan Nilai untuk Perniagaan

Mengetahui nilai perniagaan adalah mustahak ketika anda menetapkan harga jualan sebagai penjual atau mengukur sama ada harga yang diminta adalah wajar, kurang atau terlalu tinggi harga sebagai pembeli. Dalam menentukan nilai perniagaan pemilik atau bakal pembeli mesti meneliti beberapa aspek perniagaan. Setelah bidang ini dinilai, bandingkan perniagaan dengan perniagaan serupa untuk membantu menentukan nilai semasa. Walaupun anda tidak membeli atau menjual pada masa ini, masuk akal untuk mengetahui apa yang bernilai perniagaan.

1

Hitung jumlah nilai aset perniagaan. Angka ini terdiri daripada semua aset yang dimiliki secara langsung oleh syarikat, serta akaun belum terima dan wang tunai. Sebagai contoh, jika perniagaan memiliki $ 150,000 di bangunan, $ 100,000 di darat, $ 50,000 di kenderaan, $ 50,000 di peralatan, $ 25,000 di dalam akaun yang belum diterima dan mempunyai $ 25,000 tunai, nilai keseluruhan asetnya adalah $ 400,000.

2

Hitung jumlah perbelanjaan perniagaan, termasuk gadai janji, pinjaman kenderaan, akaun yang perlu dibayar, hutang kad kredit dan gaji yang perlu dibayar. Sekiranya perniagaan mempunyai gadai janji $ 50,000 di gedung pejabat, $ 30,000 pinjaman kenderaan, hutang $ 25,000 dalam akaun yang perlu dibayar, mempunyai hutang kad kredit $ 15,000 dan berhutang kepada pekerjanya $ 20,000 dalam upah, jumlah perbelanjaan sama dengan $ 140,000.

3

Kurangkan jumlah perbelanjaan perniagaan dari jumlah asetnya. Dengan menggunakan contoh di atas, perniagaan akan mempunyai nilai kasar $ 260,000. Jumlah ini mewakili wang tunai yang akan anda gunakan sekiranya anda menjual semua aset perniagaan dengan nilai tersenarai, menggabungkan hasil dengan tunai dan membayar semua pemiutang.

4

Tambahkan atau tolak pendapatan bersih terkini perniagaan dari nilai kasar. Pendapatan bersih sama dengan jumlah pendapatan ditolak jumlah perbelanjaan untuk tempoh perakaunan tertentu, dan biasanya terdapat pada penyata pendapatan anda. Sekiranya perniagaan mempunyai pendapatan bersih yang positif, tambahkan nilainya; jika perniagaan mempunyai pendapatan negatif, tolak dari nilai.

Sebagai contoh, jika perniagaan itu mempunyai pendapatan $ 250,000 dan perbelanjaan $ 130,000, pendapatan bersihnya dalam tempoh tersebut adalah $ 120,000. Tambahkan $ 120,000 ke nilai kasar $ 260,000 yang dikira dalam Langkah 3, menghasilkan nilai $ 380,000. Sekiranya perniagaan mempunyai pendapatan $ 200,000 dan perbelanjaan $ 250,000, kerugian bersih adalah $ 50,000, menghasilkan nilai $ 210,000 pada akhir tempoh tersebut.