Prinsip Peruncitan

Peruncitan adalah format perniagaan utama di mana anda menjual barang dan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna akhir. Walaupun jenis pembekal runcit hampir tidak terbatas, beberapa prinsip umum menyumbang kepada kejayaan pembangunan perniagaan runcit yang menguntungkan. Pendekatan peruncit dalam menerapkan prinsip-prinsip teras ini mempengaruhi sifat operasi.

Campuran Runcit

Campuran runcit adalah gabungan atribut perniagaan di beberapa bidang utama, termasuk lokasi, campuran produk, susun atur dan reka bentuk kedai, komunikasi dan perkhidmatan pelanggan. Secara amnya, syarikat beroperasi di kedai yang berdiri sendiri atau di pusat beli-belah tertutup. Campuran produk merangkumi pelbagai dan pelbagai produk dan perkhidmatan yang anda tawarkan. Susun atur dan reka bentuk kedai merangkumi penyediaan kedai anda, persembahan visual dan penempatan produk. Komunikasi merujuk kepada kaedah promosi yang anda gunakan dalam pemasaran. Berkenaan dengan perkhidmatan, peruncit biasanya memberikan tahap perkhidmatan yang rendah, sederhana atau tinggi.

Strategi Runcit

Pengendali peruncit mengembangkan strategi dalam beberapa cara. Walau bagaimanapun, tiga elemen utama menyumbang kepada strategi luas yang dilaksanakan oleh peruncit: pasaran sasaran, format runcit dan kelebihan daya saing yang mampan. Target market adalah jumlah marketplace, dan perincian segmen pasar tertentu yang anda promosikan perniagaan anda. Format runcit merangkumi saluran yang anda jual, termasuk kedai, Internet, katalog, kios dan peranti mudah alih. Ini juga merangkumi jenis produk dan perkhidmatan yang anda tawarkan. Kelebihan lestari adalah kekuatan yang dapat anda manfaatkan untuk jangka masa panjang yang sukar ditiru oleh pesaing.

Pengurusan Barang Dagangan dan Inventori

Merchandising adalah proses perniagaan utama bagi peruncit. Ini termasuk pembelian, perancangan dan pengurusan inventori, dan persembahan visual di kedai. Peruncit bekerjasama rapat dengan pembekal sepanjang proses pengurusan rantaian bekalan untuk memastikan inventori sentiasa ada, tetapi kos untuk mengekalkan inventori tidak berlebihan. Barang dagangan visual di kedai juga penting. Elemen ini merangkumi paparan tetingkap yang menarik, papan tanda berkesan dan paparan produk yang menyenangkan secara estetik.

Perkhidmatan dan Pengekalan Pelanggan

Kejayaan jangka panjang perniagaan runcit sering kali dikaitkan dengan tahap perkhidmatan pelanggan yang diberikan dan kemampuan peruncit untuk mengekalkan pelanggan setia. Perkhidmatan pelanggan merangkumi memberi salam kepada pelanggan, menjawab pertanyaan, membuat cadangan produk, menyelesaikan aduan dan memberikan nasihat. Pengekalan pelanggan melibatkan usaha untuk memotivasi pelanggan untuk perniagaan berulang. Banyak peruncit menguruskan program kesetiaan yang memberi ganjaran kepada pelanggan teratas untuk pembelian yang rutin dan konsisten dari masa ke masa. Mempertahankan pelanggan teras jauh lebih cekap daripada terus kehilangan pelanggan dan harus menggantikannya.