Harga Tetap Vs. Kos Tambahan

Kelebihan harga tetap berbanding model kos dan harga menghasilkan banyak perdebatan dalam industri perniagaan. Setiap model membawa risiko dan ganjaran yang wujud bagi pembeli dan penjual. Harga tetap secara amnya dilaksanakan apabila anggaran kos dapat terjadi dengan ketepatan yang wajar dan hasil konkrit diketahui. Sebilangan perniagaan lebih menyukai kos ditambah dengan harga kerana mudah dihitung dan dapat diterapkan dalam pelbagai situasi. Tidak kira model mana yang dipilih, kelebihan dan kekurangan masing-masing harus dipertimbangkan dengan teliti.

Definisi

Harga tetap bermaksud bahawa harga telah ditetapkan untuk barang atau perkhidmatan, dan dalam kebanyakan keadaan tidak ada tawar-menawar yang diperbolehkan di atas harga tersebut. Harganya tetap berterusan tanpa mengira kos pengeluaran.

Harga tambah harga, yang sering digunakan dalam kontrak kerajaan, merujuk kepada kontrak di mana harganya berdasarkan pada kos pengeluaran sebenar dan kadar keuntungan atau yuran yang dipersetujui. Perniagaan menggunakan salah satu daripada dua kaedah yang telah ditetapkan untuk mengira kos ditambah harga. Formula 2 boleh berubah bergantung pada bagaimana kos pembuatan ditugaskan oleh jabatan perakaunan perniagaan.

Formula 1:

Harga = Kos + (Kos X Peratus Markup)

Formula 2:

Harga = (AVC X FC%) + (Harga markup + 1%)

AVC adalah kos berubah purata.

FC% adalah peratus kos tetap yang diperuntukkan untuk setiap produk.

Kelebihan Harga Tetap

Manfaat yang paling ketara dari model harga tetap ialah ia membolehkan pembeli menetapkan anggaran yang tepat terlebih dahulu. Pembeli menyedari jumlah kos sebelum projek bermula.

Model harga tetap biasanya membatasi jumlah perubahan yang berlaku semasa fasa pelaksanaan projek. Kontraktor tahu anggarannya terhad dan oleh itu biasanya menyampaikan rancangan terperinci pada awalnya.

Penjual dapat mengenakan kos pendahuluan yang tinggi di bawah model harga tetap. Setelah harga disepakati, pembeli tidak akan mengalami kejutan pelekat atau bertanding dengan jumlah hutang.

Kelebihan Cost Plus

Manfaat utama kos ditambah harga adalah kemudahan pengiraan. Walaupun terdapat beberapa kaedah pengiraan, untaian umum adalah termasuk kos produk dan jumlah keuntungan. Sangat sedikit maklumat yang diperlukan untuk menggunakan model ini. Kos ditambah dengan harga membolehkan pemilik perniagaan mengetahui dengan segera sekiranya produk tersebut akan menguntungkan.

Perniagaan yang menggunakan kos ditambah harga dapat membenarkan kenaikan harga ketika kos meningkat. Kaedah ini memberikan cara yang mudah dan senang bagi perniagaan untuk menetapkan harga produk.

Kos ditambah harga memastikan perniagaan, penjual, daripada kos yang tidak dijangka. Penjual mempunyai fleksibiliti untuk menaikkan harga, dengan perbelanjaan pengguna, untuk menampung kenaikan kos.

Kelemahan Harga Tetap

Kontrak harga tetap cenderung kurang fleksibel untuk menguruskan perubahan atau permintaan. Segala keperluan baru yang timbul selama pelaksanaan dapat menyebabkan perundingan harga kembali dan perubahan pada jadual projek.

Fokus yang berlebihan untuk mengekalkan harga tetap mungkin akan mengorbankan kualiti, kreativiti dan ketepatan masa. Nilai karya sering menjadi kurang penting daripada harganya.

Model harga tetap mungkin membebankan pembeli lebih banyak daripada yang dijangkakan, jika pekerjaan itu diselesaikan lebih awal atau jika bahan berharga lebih rendah daripada yang dianggarkan.

Kekurangan Cost Plus

Kos ditambah harga mengabaikan peranan pengguna. Sekiranya pengguna meletakkan nilai yang lebih tinggi pada produk daripada harga yang ditetapkan, maka perniagaan akan kehilangan keuntungan. Sebagai tambahan, permintaan pengguna dan harga yang kompetitif tidak memperhitungkan harga ditambah harga.

Ketepatan adalah komponen penting dalam kos ditambah harga. Model ini bergantung pada anggaran kos dan anggaran yang berubah-ubah. Sekiranya salah satu daripada anggaran ini tidak tepat, maka keseluruhan struktur kos juga tidak betul. Kos ditambah dengan harga juga memerlukan overhead perniagaan dianggarkan. Proses peruntukan, overhead terhadap produk, selalu sewenang-wenangnya.

Perniagaan mempunyai sedikit insentif untuk mengurangkan atau mengawal harga kerana ketika harga meningkat, keuntungan meningkat. Pelanggan boleh membayar harga yang berpotensi meningkat untuk produk.