Formal Vs. Struktur Perniagaan yang Fleksibel

Struktur organisasi perniagaan mempengaruhi kejayaannya. Struktur organisasi menentukan bagaimana perniagaan dijalankan, yang secara langsung mempengaruhi kecekapannya. Sebilangan besar perniagaan dibina berdasarkan beberapa jenis struktur organisasi formal, dan beberapa perniagaan tersebut mengembangkan elemen struktur yang fleksibel dari masa ke masa.

Struktur Formal

Struktur formal wujud dalam kebanyakan perniagaan dalam satu atau lain cara. Struktur formal merujuk kepada garis besar khusus yang diikuti oleh organisasi ketika menjalankan perniagaan, baik secara dalaman dan luaran. Struktur formal dibentangkan dalam manual operasi atau carta organisasi yang secara jelas menentukan hubungan antara pekerja dan pengurusan.

Struktur Fleksibel

Struktur perniagaan yang fleksibel adalah struktur yang berkembang di dalam organisasi sebagai tindak balas terhadap hubungan pekerja yang ada dan cara pekerja berinteraksi antara satu sama lain sepanjang menjalankan perniagaan seharian. Struktur yang fleksibel secara semula jadi tidak formal; mereka secara amnya hasil dari pekerja mencari cara untuk menjalankan perniagaan yang lebih efisien daripada yang dimandatkan oleh struktur organisasi formal.

Keazaman

Penentuan struktur perniagaan formal berlaku di peringkat pengurusan di kebanyakan perniagaan. Struktur formal didasarkan pada sistem tata kelola perniagaan yang dikodifikasi yang dibentangkan dalam carta organisasi perniagaan. Struktur organisasi yang fleksibel atau tidak formal berlaku apabila pekerja mendapati bahawa satu pekerja berfungsi sebagai pemimpin yang lebih baik daripada yang lain atau ketika sekumpulan pekerja berkumpul dan memberi inspirasi kepada pengembangan idea kreatif baru untuk menyelesaikan tugas perniagaan. Struktur organisasi tidak formal ini berubah sesuai keperluan, sedangkan struktur perniagaan formal biasanya tidak dapat berubah tanpa membuat keputusan pada tahap tinggi.

Penilaian

Keberkesanan struktur perniagaan formal dan fleksibel tidak hanya bergantung pada jenis struktur yang digunakan oleh perniagaan, melainkan pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan struktur yang digunakannya dengan berkesan. Struktur formal lebih stabil daripada struktur tidak formal atau fleksibel, tetapi strukturnya agak terhad dalam keberkesanannya ketika menyesuaikan diri dengan situasi baru atau tidak dijangka. Struktur yang fleksibel membantu perniagaan menyesuaikan diri dengan realiti yang berubah.