Kelebihan Nota Jangka Panjang yang Perlu Dibayar

Syarikat yang memerlukan modal operasi boleh mendapatkan pinjaman melalui nota jangka pendek yang perlu dibayar atau nota jangka panjang yang perlu dibayar. Nota yang perlu dibayar adalah janji bertulis untuk membayar sejumlah wang yang ditentukan pada masa akan datang. Nota jangka pendek perlu dibayar dalam masa satu tahun, sementara nota jangka panjang perlu dibayar setelah satu tahun. Nota hutang jangka panjang menawarkan beberapa kelebihan kepada syarikat yang mencari pembiayaan.

Kepentingan Pemilikan

Berbanding dengan menjual saham syarikat, nota jangka panjang yang dibayar tidak memberikan kepentingan pemilikan dalam syarikat. Pemberi pinjaman hanya mempunyai harapan untuk menerima pinjaman ditambah faedah tetapi tidak mendapat pemilikan ekuiti dalam organisasi. Peminjam tidak berhutang penjelasan kepada pemberi pinjaman mengenai bagaimana dana digunakan berbanding penjualan saham syarikat, di mana laporan pemegang saham akan memerlukan penjelasan tentang bagaimana dana dibelanjakan.

Mengurangkan Risiko

Sekiranya nota jangka panjang yang dibayar mempunyai kadar faedah tetap, pembayaran dapat dirancang dan dianggarkan. Jangka masa untuk membayar balik pinjaman jenis ini lebih lama dan tidak mengikat aset semasa. Ini mengurangkan risiko kegagalan pinjaman, dan meningkatkan keupayaan hutang dan kestabilan kewangan keseluruhan syarikat.

Potongan Cukai dan Nisbah Modal

Bunga yang terhutang pada nota jangka panjang yang perlu dibayar dapat ditolak dari cukai pendapatan syarikat. Ini dapat menjadikan nota jangka panjang sebagai pilihan pembiayaan yang menarik, menurunkan kos pembiayaan modal. Pihak berkuasa kawal selia melihat bagaimana syarikat membiayai modal. Pembiayaan hutang melalui nota jangka panjang yang dibayar akan meningkatkan nisbah modal atau nilai buku saham.

Kurang Kertas Kerja

Meningkatkan modal hutang jangka panjang tidak memerlukan dokumen untuk diajukan kepada pihak berkuasa negeri dan persekutuan. Menggunakan nota jangka panjang yang perlu dibayar sebagai kaedah pembiayaan modal juga tidak memerlukan pra-persetujuan oleh pelabur dan pemegang saham atau laporan pemegang saham suku tahunan yang panjang lebar yang memperincikan pendapatan dan perbelanjaan.