Faktor yang Mempengaruhi Campuran Promosi

Promosi produk dan perkhidmatan memberi kesedaran, meletakkan produk dan perkhidmatan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli. Walaupun pengiklanan adalah penting, itu bukan satu-satunya pertimbangan. Sebaliknya, gabungan promosi keseluruhan juga merangkumi penjualan peribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan kempen pemasaran langsung. Kerana tidak ada standar atau metode yang ditetapkan untuk membuat campuran yang optimum, setiap perniagaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi campuran promosi dan membuat strategi promosi tersendiri.

Faktor Berorientasikan Produk

Sifat produk atau perkhidmatan dan di mana ia berada dalam kitaran hidup produk menentukan berapa banyak maklumat yang mungkin diperlukan oleh pelanggan sebelum membuat keputusan pembelian. Sebagai contoh, pelanggan paling kerap memerlukan lebih banyak maklumat semasa menilai produk atau produk baru seperti komputer, kereta atau sistem pemanasan rumah yang sememangnya lebih kompleks. Dalam kes-kes ini, pengiklanan, promosi penjualan di kedai dan penjualan peribadi akan menjadi lebih penting dalam gabungan promosi. Sebaliknya, gabungan promosi yang merangkumi pengiklanan umum dan promosi penjualan lebih sesuai untuk barang-barang biasa, sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian.

Pasaran Sasaran Dan Persaingan Langsung

Adalah penting bagi perniagaan untuk mengetahui apa persaingan langsung yang dilakukan untuk membuat gabungan promosi yang membezakan produknya daripada persaingan. Pembezaan produk, juga disebut posisi, berfokus pada membuat perbezaan mengenai atribut, harga, kualiti atau penggunaan barang atau layanan dibandingkan dengan persaingan. Penentududukan dapat dicapai dengan menggunakan gabungan promosi di atas, di bawah garis atau di bawah garis. Campuran promosi di atas talian sering merangkumi perhubungan awam, televisyen, radio dan iklan cetak. Gabungan promosi di bawah garis yang memfokuskan usaha pemasaran langsung seperti kempen surat terus boleh berkesan untuk meletakkan produk dalam khalayak sasaran tertentu.

Strategi pemasaran

Strategi pemasaran produk juga mempengaruhi gabungan promosi. Sebagai contoh, campuran promosi untuk strategi push akan berbeza daripada campuran untuk strategi promosi tarik. Strategi promosi push membawa produk kepada pelanggan dalam usaha mewujudkan permintaan. Dengan jenis strategi ini, penjualan langsung dan promosi perdagangan menjadi asas gabungan promosi. Strategi promosi menarik berusaha untuk meningkatkan permintaan pengguna terhadap produk dengan menarik pelanggan. Dengan jenis strategi ini, iklan media massa dan promosi produk yang memberi kesedaran kepada produk sering menjadi asas gabungan promosi.

Peruntukan Belanjawan Dan Ketersediaan Sumber

Kos adalah faktor penting dalam menentukan gabungan promosi. Anggaran pemasaran tahunan, anggaran untuk kempen individu dan kos setiap alat promosi semuanya berperanan dalam menentukan sama ada dan sejauh mana alat promosi dapat digunakan. Sebagai contoh, kos tinggi untuk menghasilkan dan menjalankan iklan iklan televisyen boleh menjadi faktor pengehad bagi beberapa belanjawan perniagaan. Ketersediaan sumber adalah pertimbangan lain. Walaupun pengiklanan surat khabar mungkin merupakan alat promosi yang sesuai, itu boleh menjadi pilihan yang tidak tersedia dalam masyarakat kecil atau tidak berkesan jika kadar edaran surat khabar terlalu rendah.