Cara Mencari Pautan dalam Microsoft Excel

Sekiranya anda mempunyai helaian Microsoft Office Excel 2010 yang besar, atau beberapa helaian dalam buku kerja, mencari pautan secara manual adalah sukar dan memakan masa. Untuk mencari semua pautan dengan lebih pantas, anda mesti menggunakan tipuan. Ciri Cari dan Ganti MS Excel dapat mengambil jenis data sel sebagai contoh dan kemudian mencari lembaran anda, atau keseluruhan buku kerja, untuk jenis data yang serupa. Ia kemudian memaparkan semua hasil di tetingkapnya, jadi yang perlu anda lakukan ialah mengklik hasil untuk melihat pautan tersebut.

1

Lancarkan Microsoft Office Excel 2010 dan buka buku kerja.

2

Klik pada sel kosong untuk memilihnya.

3

Klik tab "Sisipkan" di bahagian atas tetingkap Excel dan klik "Hyperlink" dalam kumpulan Pautan. Tetingkap Sisipkan Hyperlink muncul.

4

Ketik nama untuk pautan baru anda di kotak Teks Untuk Paparan dan alamat di kotak Alamat. Contohnya, taip "//www.google.com", URL Google. Klik "OK" untuk memasukkan pautan.

5

Klik tab "Rumah", klik "Cari dan Pilih" dalam kumpulan Penyuntingan dan pilih "Cari" dari menu. Tetingkap Cari dan Ganti muncul.

6

Klik butang "Pilihan" untuk meluaskan tetingkap dan memaparkan bahagian pilihan.

7

Klik butang "Format" dan pilih "Pilih Format Dari Sel." Tetingkap Find and Replace hilang dan kursor anda berubah untuk memasukkan eyedropper.

8

Klik sel di mana anda memasukkan pautan hiper. Tetingkap Cari dan Ganti muncul semula.

9

Pilih "Buku Kerja" di kotak Dalam jika anda ingin mencari keseluruhan buku kerja, atau "Lembar" jika anda ingin mencari helaian semasa.

10

Pilih "Nilai" di kotak Cari Dalam.

11

Klik "Cari Semua" di bahagian bawah tetingkap Cari dan Ganti. Excel mencari pautan dan memaparkan semua hasil di bawah butang Cari Semua.