Bolehkah Saiz Font Diubah dalam Kalendar Google?

Kalendar Google tidak menyediakan kaedah asli untuk mengubah ukuran fon. Walau bagaimanapun, banyak penyemak imbas menyokong zoom dalam tetingkap. Dengan cara ini, anda boleh mengubah saiz teks dalam Kalendar Google. Oleh kerana tetingkap penyemak imbas mempunyai dimensi yang terbatas, teksnya sebenarnya lebih sukar dibaca ketika diperbesar. Semasa anda memperbesar Kalendar Google anda, ruang untuk acara kalendar menjadi semakin kecil. Oleh itu, anda mesti bereksperimen untuk mencari keseimbangan ukuran fon dan ukuran elemen yang terbaik.

1

Log masuk ke Kalendar Google anda.

2

Tahan kekunci "CTRL", dan tatal roda tetikus anda ke atas untuk memperbesar. Ini akan memperbesar teks.

3

Tahan kekunci "CTRL", dan tatal roda tetikus anda ke bawah untuk memperkecil. Ini akan mengecilkan teks.