Cara Melaporkan Sukatan & KPI

Laporan mengenai metrik - pengukuran yang digunakan untuk menilai beberapa aspek prestasi syarikat - tidak bernilai jika pengurus tidak dapat mengubah data menjadi hasil. Petunjuk prestasi utama, atau KPI, memberi makna kepada metrik dengan memastikan bahawa data tersebut relevan dengan tujuan dan objektif strategik organisasi. Laporan mesti relevan dan mudah dicerna oleh pengurus, dan laporan tersebut harus meminta tindakan apabila indikator berada di luar lingkungan normal.

Maklumat yang boleh dicerna

Laporan harus dalam format yang mengurangkan kerumitan data prestasi organisasi kepada sebilangan kecil metrik yang dapat difahami. Laporan hendaklah dalam format yang mudah dibaca yang membolehkan pengurus atau eksekutif mengetahui sekilas jika operasi tepat sasaran. KPI yang kehilangan sasarannya dapat ditandai dengan warna merah atau warna yang menarik. Sebagai contoh, jika perolehan menjadi perhatian di dalam jabatan, dan jumlah pekerja yang meninggalkan syarikat meningkat sebanyak 40 peratus dalam satu bulan, pastikan untuk menandakan kenaikan data ini.

Data yang relevan dengan khalayak

Metrik mesti disesuaikan dengan khalayak anda. Pengurus tidak mahu diganggu dengan maklumat yang tidak berkaitan dengan jabatan, jangka masa atau keutamaan mereka. Contohnya, pengurus kewangan tidak akan berminat dengan peningkatan jumlah panggilan sokongan ke meja bantuan teknologi maklumat, atau IT. Walaupun kenaikan ini nampaknya mempengaruhi pertimbangan kewangan, panggilan meja bantuan IT berada di bawah kawalan ketua pegawai maklumat dan pengurus IT. Hanya sertakan maklumat yang berkaitan dengan pengurus jabatan atau eksekutif.

Sukatan yang Boleh Dilaksanakan

Metrik yang dapat bertindak menyebabkan seseorang mengambil tindakan. Semua laporan harus berusaha untuk memberikan maklumat yang membolehkan pembuat keputusan membuat keputusan yang tepat mengenai perubahan yang perlu dilakukan. Metrik dan KPI yang dikenal pasti dalam laporan harus menunjukkan apa yang paling penting untuk prestasi syarikat pada masa itu. Sebagai contoh, di tengah-tengah kemas kini perisian, jumlah peningkatan versi yang tidak berjaya adalah metrik yang dapat ditindaklanjuti yang dapat menyebabkan pengurus projek kembali ke versi sebelumnya atau mengambil langkah lain hanya berdasarkan data yang dilaporkan.

Piawaian Industri

Membuat laporan yang berguna tidak perlu dilakukan dari awal. Piawaian industri banyak. Rujuk pangkalan pengetahuan dan blog industri untuk mencari amalan terbaik yang berkaitan dengan industri anda. Contoh laporan seperti ini membolehkan anda memanfaatkan kepakaran rakan sebaya anda. Sebagai contoh, ketika melaporkan eksekutif pemasaran ketika media sosial dan jalan periklanan berubah dengan cepat, penerbitan industri memberikan maklumat terkini.