Cara Mengira Pemaksimum Kecekapan Operasi

Kecekapan operasi merujuk kepada seberapa baik perniagaan menguruskan sumbernya dan menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan. Walaupun amalan terbaik untuk memaksimumkan kecekapan operasi berbeza untuk setiap organisasi, perniagaan menggunakan banyak pengukuran dan teknik yang sama untuk memaksimumkan kecekapan operasi dan menghilangkan ketidakcekapan yang menyekat pendapatan atau pertumbuhan.

Sukatan

Beberapa nisbah kewangan membolehkan pemimpin perniagaan menganalisis kecekapan operasi mereka. Nisbah kecekapan asas adalah perbelanjaan operasi dibahagikan dengan pendapatan, dengan hasil yang lebih rendah menunjukkan tahap kecekapan yang lebih tinggi. Nisbah ini dapat diterapkan pada bisnis secara keseluruhan, atau bidang operasi individu jika pendapatan dan kos dapat dibatasi untuk jabatan tersebut. Nisbah lain untuk mengukur kecekapan operasi termasuk nisbah perolehan untuk inventori dan nisbah akaun yang perlu dibayar kepada penjualan.

Memaksimumkan

Memahami tahap kecekapan operasi hanyalah langkah pertama untuk memaksimumkan kecekapan dalam perniagaan. Pemilik dan pengurus mesti menganalisis hasil pengiraan ini dan mengenal pasti corak dari masa ke masa atau kawasan di mana kecekapan yang lebih besar mungkin. Sebagai contoh, jika pendapatan meningkat pada kadar yang stabil tetapi kosnya juga meningkat, nisbah kecekapan dapat menurun dari tahun ke tahun, yang menunjukkan keperluan untuk menjaga kos terkawal. Dalam kes lain, pemimpin perniagaan membuat model teori berdasarkan berapa kos operasi dan berapa pendapatan yang harus dihasilkan oleh tahap operasi tertentu. Membandingkan model teori ini dengan nisbah kecekapan sebenar menunjukkan tahap ketidakcekapan.

Alat

Pemilik dan pengurus perniagaan menggunakan sebilangan alat untuk mengira pemaksimumkan kecekapan operasi. Walaupun bahagian proses yang paling sederhana melibatkan perbandingan nisbah asas, analisis lain memerlukan alat perisian yang mensintesis data perniagaan dan membandingkannya dengan penanda aras industri atau prestasi masa lalu. Beberapa perniagaan juga mengupah perunding kecekapan operasi yang mengenal pasti bidang ketidakcekapan. Perunding juga mencadangkan rancangan untuk menghilangkan ketidakcekapan dan kecekapan maksimum projek untuk perancangan dan penanda aras.

Mencapai Memaksimumkan

Konsep memaksimumkan kecekapan operasi umumnya merujuk kepada penghapusan ketidakcekapan dan menjalankan amalan perniagaan terbaik. Walau bagaimanapun, kecekapan maksimum adalah senario teori dan bukannya tahap kecekapan yang dapat dicapai. Perubahan trend pasaran, proses pengurusan dan kesalahan manusia semuanya menyumbang kepada ketidakcekapan dan semuanya dapat dikurangkan, walaupun tidak dihapuskan sepenuhnya dari proses menjalankan perniagaan.