Jenis Pendedahan yang Terkandung dalam Catatan Penyata Kewangan

Akauntan kadangkala memasukkan nota penting mengenai aset, liabiliti atau ekuiti syarikat pada penyata kewangan. Nota boleh ditambah sebagai lampiran pada penyata kewangan atau sebagai nota kaki. Nota kewangan mengenai pendedahan boleh muncul di penyata pendapatan, kunci kira-kira dan lejar umum yang disesuaikan.

Lensa

Tanggungan tertunggak pada sebarang aset biasanya dilaporkan dalam nota kewangan untuk memberitahu pelabur dan pihak luar lain mengenai liabiliti kewangan. Pemberian hutang berlaku apabila institusi kewangan menggunakan harta benda, peralatan atau aset lain sebagai jaminan untuk hutang tertunggak. Sebagai contoh, jika perniagaan mengambil pinjaman dan menggunakan pejabatnya sebagai cagaran untuk pinjaman, bank yang menyetujui pinjaman meletakkan gadai janji di pejabat. Akauntan membuat catatan mengenai penyata kewangan ini pada akhir tahun fiskal.

Lalai

Menyertakan sebarang lalai dalam nota penyata kewangan sangat penting untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kewangan syarikat. Di atas kertas, perniagaan mungkin kelihatan seolah-olah stabil dari segi kewangan dan memiliki aset berharga apabila lalai tidak dilaporkan. Walau bagaimanapun, lalai biasanya menurunkan penilaian kredit perniagaan, menjadikan pinjaman lebih sukar diperoleh pada masa akan datang. Keingkaran juga menyebabkan perbelanjaan undang-undang yang besar dan penyitaan aset sekiranya hutang tidak dibayar.

Perubahan Inventori

Kerugian inventori kerana keadaan yang tidak dijangka biasanya dilaporkan dalam nota penyata kewangan. Sebagai contoh, jika perniagaan makanan kehilangan banyak inventori untuk masalah penyejukan, seorang akauntan membuat catatan pada penyata pendapatan atau neraca. Selain itu, perniagaan membuat catatan mengenai sebarang perubahan pada pengiraan inventori sepanjang tahun fiskal. Sebagai contoh, perniagaan mungkin mengubah kaedah pengiraan inventori dari kaedah berwajaran rata-rata menjadi kaedah pertama, keluar pertama, atau FIFO. Perubahan pengiraan inventori boleh mempengaruhi jumlah kos penjualan barang dengan ketara.

Pelaburan

Pelaburan dalam bon, saham dan sekuriti lain biasanya tidak mengekalkan harga yang sama dalam jangka masa yang panjang dalam tahun fiskal. Sebarang jumlah yang dilaporkan pada penyata kewangan untuk pelaburan pada umumnya adalah gambaran ringkas dari masa ke masa. Akauntan mesti mencatat pada penyata kewangan bagaimana mereka menilai pelaburan. Sebagai contoh, akauntan akan memasukkan harga pasar pelaburan pada saat pelaporan. Kepentingan masa depan yang diharapkan pelaburan juga dilaporkan dalam nota kewangan.