Cara Membahagi Skrin Microsoft Word Ke dalam Perempat

Sekiranya anda merancang buletin, brosur atau jenis dokumen serupa di Microsoft Word, anda boleh mengubah susun atur templat lalai untuk membahagikan halaman menjadi dua atau lebih lajur. Menu Lajur di Word memungkinkan anda menentukan jumlah lajur yang akan ditambahkan ke dokumen serta lebar dan jarak setiap lajur. Anda boleh memasukkan dan memformat teks, gambar dan objek lain dalam lajur dengan cara yang sama seperti pada templat lalai.

1

Buka dokumen baru di Microsoft Word dan kemudian pilih "Layout Halaman" dari bar menu.

2

Pilih "Lajur" dari kumpulan Penyediaan Halaman dan kemudian pilih "Lajur Lain" dari menu lungsur.

3

Masukkan "4" ke dalam bidang "Jumlah Lajur" dan kemudian periksa "Garis Antara" jika anda ingin memisahkan setiap lajur dengan garis yang kelihatan.

4

Masukkan lebar lajur pilihan ke medan "Lebar". Di medan "Jarak", masukkan ukuran margin kanan dan kiri yang mengelilingi lajur.

5

Tandakan "Lebar Lajur Sama" untuk menjadikan ukuran setiap lajur sama, jika disukai, dan kemudian klik "OK" untuk membahagikan halaman menjadi empat bahagian.