Asas dalam Perniagaan

Menjalankan perniagaan memerlukan banyak masa dan kemahiran. Pemilik perniagaan mesti dapat melakukan pelbagai tugas dan menyelesaikan beberapa fungsi perniagaan dalam satu masa. Keputusan juga merupakan bahagian penting dalam pengurusan perniagaan. Walaupun pengurusan perniagaan biasanya unik bagi setiap syarikat, terdapat beberapa asas dalam persekitaran perniagaan. Pemilik perniagaan boleh menggunakan beberapa fungsi atau prinsip perniagaan untuk menjalankan perniagaan mereka dengan berkesan.

Fakta

Perniagaan biasanya bermula dengan rancangan. Rancangan perniagaan mengandungi maklumat atau panduan yang digunakan oleh pemilik perniagaan untuk mencapai tujuan dan objektif. Rancangan permulaan merangkumi maklumat mengenai struktur organisasi, gaya pengurusan, keperluan pembiayaan dan analisis pasaran ekonomi yang berkaitan dengan usaha perniagaan baru. Pemilik perniagaan menggunakan maklumat ini untuk mendapatkan pembiayaan luaran untuk memulakan perniagaan. Pemilik perniagaan juga dapat membuat misi atau visi untuk syarikat mereka dalam rancangan perniagaan asal.

ciri-ciri

Pemilik perniagaan sering membuat dasar dan prosedur untuk menguruskan perniagaan mereka. Dasar dan prosedur adalah peluasan gaya pengurusan pemilik perniagaan dan kepercayaan peribadi. Pengurus dan pekerja syarikat mesti mengikuti dasar dan prosedur semasa bekerja di syarikat. Pemilik perniagaan berusaha mewujudkan persekitaran perniagaan di mana barang dan perkhidmatan yang dihasilkan konsisten. Perakaunan, sumber daya manusia, pembelian dan penjualan boleh mempunyai dasar dan prosedur individu berdasarkan operasi mereka.

Fungsi

Kepimpinan dan pengurusan perniagaan adalah dua fungsi penting dalam perniagaan. Kepimpinan adalah bagaimana pemilik perniagaan memotivasi pekerja untuk menyelesaikan pelbagai tugas perniagaan. Kepemimpinan perniagaan biasanya melibatkan pencapaian fungsi perniagaan melalui orang dan bukannya di sekitar mereka. Pengurusan adalah penyelarasan dan peruntukan pelbagai sumber ekonomi. Pemilik perniagaan dapat menyerahkan tugas pengurusan kepada individu dan perniagaan. Walau bagaimanapun, kepemimpinan harus menjadi tumpuan pemilikan perniagaan.

Pertimbangan

Pengurusan prestasi adalah konsep penting dalam perniagaan. Pemilik perniagaan harus mencari jalan untuk mengukur secara teliti keseluruhan syarikat dan fungsi jabatan masing-masing. Pengurusan prestasi dapat menyelesaikan tugas ini. Pemilik perniagaan dapat menetapkan tahap minimum pengeluaran pengeluaran yang dapat diterima dan mencari jalan untuk mencapai tujuan ini. Pengurusan prestasi mengukur sejauh mana syarikat mencapai matlamat dan objektif. Pemilik perniagaan dapat mengukur keberkesanan dan kecekapan operasi bersama dengan pulangan kewangan yang dihasilkan oleh operasi perniagaan.

Wawasan Ahli

Pemilik perniagaan boleh menggunakan beberapa sumber yang ada untuk menjalankan perniagaan mereka. Organisasi perdagangan tempatan, dewan perdagangan dan Pentadbiran Perniagaan Kecil menawarkan maklumat pemilik perniagaan mengenai operasi, pembiayaan dan peningkatan operasi perniagaan. Pemilik perniagaan juga dapat menggunakan firma perakaunan awam, peguam atau perunding pengurusan untuk memberikan maklumat mengenai menjalankan perniagaan. Individu ini biasanya memerlukan pemilik perniagaan untuk membayar jenis atau tahap perkhidmatan tertentu.