Prosedur Audit Fail Gadai janji

Sekiranya syarikat anda mengeluarkan gadai janji rumah, kadangkala anda perlu mengupah juruaudit untuk menyemak fail anda. Audit fail gadai janji berfungsi sebagai kawalan kualiti untuk tujuan dalaman atau pengesahan luaran untuk syarikat yang diperdagangkan secara terbuka yang mesti melaporkan kepada agensi pengawalseliaan. Audit gadai janji melihat prosedur permohonan, semakan dan pendanaan anda untuk memastikan semua undang-undang yang berlaku dipatuhi, semua data tepat dan risiko kredit dapat diterima. Pengauditan ini biasanya dilakukan setiap tahun, tetapi sebilangan syarikat pinjaman atau agensi pengawalseliaan mungkin memilih semakan suku tahunan.

Kriteria Kelulusan

Juruaudit akan memulakan dengan menyemak kriteria kelulusan anda untuk gadai janji baru untuk memastikan bahawa tidak ada amalan anda yang diskriminatif dan tahap risiko sesuai. Dia biasanya akan membuat senarai syarat minimum untuk kredit, pendapatan, nilai penilaian, nisbah hutang kepada pendapatan dan metrik utama lain yang digunakan syarikat anda untuk penilaian. Ini akan digunakan sebagai rujukan untuk menyemak permohonan pinjaman individu kemudian dalam audit.

Laporan Kredit

Audit juga mesti merangkumi kajian semula laporan kredit yang digunakan untuk meluluskan gadai janji. Anda harus mempunyai laporan kredit dari Equifax, Experian dan TransUnion. Sahkan bahawa nama dan nombor Jaminan Sosial yang betul disenaraikan dan tidak ada alias atau akhiran lain yang menimbulkan kekeliruan dengan laporan kredit orang lain. Semua bentuk kredit seharusnya dimasukkan dalam perhitungan nisbah hutang-ke-pendapatan. Juruaudit juga akan membandingkan skor kredit peminjam dengan syarat minimum syarikat anda untuk mendapat kelulusan.

Pengesahan Pendapatan

Paling mudah untuk mengesahkan pendapatan pekerja tradisional yang menerima borang W-2 pada akhir tahun. Kontraktor bebas dan individu yang bekerja sendiri menjadikan tugas lebih sukar bagi pemberi pinjaman dan juruaudit. Bagi peminjam ini, juruaudit perlu melihat penyata bank, penyata cukai, dividen dan faedah serta agihan rancangan persaraan untuk menentukan jumlah pendapatan mereka. Dia akan membandingkan pendapatan dari dokumentasi anda dengan pendapatan yang digunakan semasa proses kelulusan.

Harta tanah

Sebahagian dari audit gadai janji juga harus dikhaskan untuk menganalisis penilaian, insurans gadai janji dan pencarian hak milik pada harta tanah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman. Nilai yang dinilai mestilah mencukupi untuk menampung keseluruhan baki pinjaman kecuali harta tambahan dicagarkan sebagai cagaran. Fail gadai janji harus menyertakan salinan penjualan yang setanding dan penerangan mengenai kaedah penilaian yang digunakan penilai untuk menyiapkan laporannya, bersama dengan pengesahan mengenai ukuran harta tanah dan bangunan yang terdapat di laman web ini. Juruaudit juga akan meminta salinan laporan hakmilik dan polisi insurans gadai janji untuk harta tanah yang dimaksudkan. Laporan tajuk tidak boleh menunjukkan tuntutan, tanggungan atau kecacatan lain yang belum dijelaskan.

Dokumentasi

Semua dokumentasi yang berkaitan mesti disimpan dalam fail gadai janji, seperti kontrak penjualan, surat ikatan amanah, arahan escrow, dokumen pinjaman dan penyata penutup. Penyata penutup harus merangkumi perincian kos penutupan dan sumbangan penjual terhadap kos tersebut. Cari item yang tidak biasa dalam kontrak, seperti harta peribadi yang ditambahkan sebagai cagaran. Pastikan kontrak masih sesuai dengan garis panduan kelulusan.

Laporan audit

Apabila juruaudit selesai, dia akan menyiapkan laporan yang memperincikan hasil tinjauan. Laporan tersebut akan mengenal pasti kelemahan yang terdapat dalam prosedur persetujuan dan pinjaman syarikat. Juruaudit akan mengesyorkan kemungkinan pembetulan untuk setiap masalah yang ditemuinya semasa audit. Audit susulan mungkin dijadualkan untuk memastikan syarikat telah melaksanakan semua penyelesaian yang disyorkan.