Apa yang terdiri daripada rancangan perniagaan?

Rancangan perniagaan adalah dokumen bertulis yang memperincikan kedudukan semasa syarikat anda dan rancangan anda untuk pertumbuhan masa depan. Ini boleh merangkumi cadangan perniagaan sebagai contoh rancangan anda yang akan datang, atau anda boleh membuat proposal perniagaan sebagai dokumen yang terpisah. Rancangan perniagaan boleh sesingkat beberapa halaman atau sepanjang buku pendek, dengan kewangan, ramalan dan penyelidikan pasaran yang luas. Panjang dan tahap perincian yang anda gunakan untuk rancangan perniagaan anda akan bergantung pada berapa banyak dana yang anda perlukan, dan masa dan sumber yang anda ada untuk menumpukan untuk membuat dokumen yang menyeluruh dan profesional.

Bahagian Rancangan Perniagaan

Rancangan perniagaan anda harus dimulakan dengan ringkasan eksekutif yang menjelaskan tujuan dan struktur syarikat anda, dan menggariskan apa yang ingin anda capai. Anda mungkin menulis rancangan perniagaan sebagai peluang untuk memeriksa operasi dan budaya perusahaan, atau anda mungkin menyiapkan dokumen untuk dikemukakan kepada bankir sebagai bagian dari proposal perniagaan, dengan surat contoh yang meminta dana. Rancangan perniagaan anda harus menyediakan bios personel utama, dan harus mencakup rencana pemasaran yang menjelaskan bagaimana anda ingin membawa perniagaan anda ke tahap berikutnya.

Sebilangan besar rancangan perniagaan anda mungkin terdiri daripada dokumen kewangan seperti penyata pendapatan, kunci kira-kira dan unjuran aliran tunai. Penyataan ini menyandarkan teks anda, menunjukkan calon bank atau pelabur apa yang telah anda capai dan apa yang anda mampu capai di masa hadapan.

Menggunakan Templat Cadangan Perniagaan

Anda boleh menulis rancangan perniagaan atau cadangan anda dari awal, atau anda boleh menggunakan templat atau perisian yang direka untuk mempermudah dan menyelaraskan prosesnya. Sekiranya rancangan perniagaan anda ringkas dan ringkas, anda mungkin tidak memerlukan templat. Sebenarnya, menggunakan satu sebenarnya boleh memaksa anda untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang diperlukan dengan melengkapkan bahagian yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan usaha anda.

Sekiranya anda berhasrat untuk menyampaikan rancangan perniagaan anda kepada pelabur atau bankir, ada baiknya anda menggunakan templat atau perisian melainkan anda mempunyai pengalaman yang luas dalam menulis rancangan perniagaan. Alat-alat ini akan membantu anda merangkumi semua asas anda dan membuat dokumen yang digilap dan profesional.

Mengemas kini Rancangan Perniagaan Anda

Sebaiknya kemas kini rancangan perniagaan anda secara berkala, sama ada anda memerlukan dana tambahan atau tidak. Proses meninjau semula ini adalah peluang untuk menilai semula objektif strategik dan juga membandingkan unjuran masa lalu anda dengan data sebenar ketika projek anda telah berlangsung. Nombor dunia nyata anda hampir tidak akan selari dengan unjuran yang anda buat pada awal projek. Walaupun terdapat perbezaan ini, adalah berguna untuk membandingkan sehingga anda dapat mengenal pasti di mana anda membuat andaian yang salah dan bagaimana anda dapat memproyeksikan dengan lebih tepat pada masa akan datang.