Jenis Surat Pendapat Audit

Audit memberi perniagaan kecil pendapat pihak ketiga mengenai perniagaan atau operasi kewangan. Jenis audit yang biasa dalam perniagaan adalah audit kewangan. Pemilik perniagaan menggunakan firma perakaunan awam atau akauntan awam bertauliah individu (CPA) untuk menyemak maklumat kewangan mereka dan mengeluarkan pendapat mengenai operasi syarikat. Pendapat audit biasanya dikeluarkan dengan audit luaran. Dokumen ini mewakili pendapat rasmi yang digunakan oleh pemegang kepentingan perniagaan dalaman dan luaran untuk membuat keputusan perniagaan atau pelaburan. Empat jenis laporan audit adalah perkara biasa dalam perniagaan.

Tidak berkelayakan

Pendapat audit yang tidak memenuhi syarat menunjukkan bahawa juruaudit tidak dapat menemukan pelanggaran atau salah nyata yang ketara dalam maklumat kewangan syarikat. Nama alternatif untuk laporan ini adalah pendapat yang bersih, yang merupakan perbandingan dengan bil kesihatan pesakit yang bersih. Juruaudit biasanya menulis laporan ini dengan merujuk kepada kemampuan syarikat untuk mencatat maklumat kewangan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP). Laporan ini juga dapat merangkumi ringkasan ringkas bagaimana audit dilakukan dan maklumat apa yang dikaji.

Berkelayakan

Surat pendapat audit yang berkelayakan menunjukkan bahawa juruaudit menemui masalah dalam maklumat kewangan syarikat. Isu-isu ini menghalang juruaudit mengeluarkan pendapat yang bersih mengenai operasi syarikat. Pendapat audit yang berkelayakan sering mempunyai satu daripada dua kelayakan khusus. Kelayakan pertama mewakili penyimpangan tunggal dari GAAP. Ini menunjukkan bahawa perniagaan telah menerapkan GAAP secara tidak betul, dan penyata kewangan syarikat tidak mematuhi prinsip perakaunan standard. Kelayakan lain adalah batasan skop. Batasan skop menunjukkan bahawa juruaudit tidak dapat mengkaji satu atau lebih bidang yang berkaitan dengan penyata kewangan syarikat. Kelayakan ini hanya berkaitan dengan maklumat kewangan yang tidak dikaji oleh juruaudit.

Merugikan

Surat pendapat buruk adalah satu daripada dua laporan audit negatif yang ketara. Pendapat yang buruk menunjukkan bahawa juruaudit mendapati salah nyata yang berkaitan dengan maklumat kewangan. Penyataan salah ini biasanya bermaksud penyata kewangan tidak mematuhi GAAP dan maklumatnya tidak tepat atau tidak boleh dipercayai. Bank dan pemberi pinjaman biasanya mengelakkan syarikat yang mempunyai pendapat audit yang buruk. Maklumat kewangan dengan kekurangan yang ketara tidak menunjukkan gambaran yang tepat mengenai kesihatan kewangan syarikat.

Penafian

Surat pendapat audit penafian adalah laporan audit terburuk yang dapat diterima oleh syarikat. Juruaudit mengeluarkan surat penafian untuk menunjukkan bahawa mereka tidak dapat membentuk pendapat mengenai penyata kewangan syarikat. Juruaudit juga menggunakan penafian tersebut ketika mereka enggan mengeluarkan pendapat mengenai penyata kewangan syarikat. Pendapat penafian selalunya merupakan hasil apabila juruaudit tidak mempunyai kebebasan daripada pelanggannya. Kekurangan kebebasan boleh berlaku apabila juruaudit memberikan khidmat nasihat pengurusan bersama dengan audit. Ini menghalang juruaudit daripada memberikan pendapat pihak ketiga yang jelas mengenai maklumat kewangan syarikat. Batasan skop audit yang ketara (ketidakmampuan untuk mengkaji keseluruhan maklumat kewangan syarikat) atau syarikat yang mungkin memfailkan kebankrapan dalam masa terdekat juga mungkin menerima pendapat penafian audit.