Cara Menulis Kata Kerja Kontrak

Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak bersetuju untuk melakukan atau tidak melakukan perkara tertentu sebagai pertukaran untuk keuntungan yang diharapkan. Kadang kala, undang-undang negeri menghendaki kontrak dibuat secara bertulis agar dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, walaupun undang-undang di bidang kuasa anda tidak menghendaki kontrak khusus anda dibuat secara bertulis, perjanjian anda dinyatakan secara lisan memberikan banyak kelebihan. Dengan berhati-hati dan spesifik dalam menyusun kontrak anda akan membantu menghasilkan perjanjian yang paling kuat.

1

Kenalpasti pihak dan tarikh kontrak lebih awal dalam dokumen. Kenalpasti pihak dengan nama penuh sah mereka; jika anda ingin menggunakan versi nama yang lebih pendek dalam baki kontrak, tuliskan nama lengkapnya kemudian katakan, "selepas ini disebut sebagai ..." Tarikh kontrak adalah tarikh penandatanganan, yang tidak semestinya menjadi tarikh anda menulisnya.

2

Nyatakan fakta-fakta yang menjadi asas kontrak anda, yang akan berguna sekiranya anda kemudiannya bertengkar dengan isu-isu seperti niat pihak-pihak di mahkamah. Sekiranya anda menulis kontrak penjualan tanah, kenal pasti tanah tersebut dengan spesifik. Sekiranya anda berkontrak untuk menyewa dewan acara untuk majlis perkahwinan atau pesta, nyatakan bukan sahaja dewan acara itu sendiri tetapi juga tarikh yang anda harapkan untuk menyewanya. Sebelum anda memasuki perjanjian ini - persis apa yang dipersetujui oleh setiap pihak - anda pasti ingin jelas mengenai intipati perjanjian anda.

3

Nyatakan dengan jelas apa tugas setiap pihak. Sekiranya anda mahukan sesuatu dilakukan pada waktu tertentu, masukkan tarikh akhir dalam kontrak. Sekiranya anda membuat kontrak untuk penyediaan bahan ke kilang atau tempat kerja, tentukan bukan sahaja bahan apa yang anda harapkan tetapi juga gred apa yang seharusnya. Banyak kes kontrak menghidupkan prestasi separa; satu pihak atau yang lain melakukan apa yang menurutnya kontrak itu katakan yang harus dilakukannya, tetapi tidak seperti yang diharapkan pihak lain. Bersikap jelas mengenai kewajiban setiap pihak dapat membantu mengelakkan tuntutan undang-undang dan perselisihan kontrak yang mahal yang boleh merosakkan hubungan komersial yang baik. Sertakan klausa yang menyatakan bahawa perjanjian bertulis adalah keseluruhan perjanjian pihak-pihak; ini menghalang pihak lain untuk menuntut anda membuat janji tambahan yang tidak disenaraikan.

4

Jelaskan dengan jelas pertimbangan yang diterima oleh setiap pihak. Pertimbangan adalah apa yang disepakati oleh setiap pihak dalam kesepakatan; mungkin wang, barang atau barang janji oleh pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan perkara tertentu. Perjanjian memerlukan pertukaran nilai ini untuk kontrak menjadi kontrak yang sah. Kadang kala, pertimbangan jelas dari tugas yang dilakukan oleh setiap pihak. Dalam kontrak penjualan barang, misalnya, satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima wang.