Apakah Faedah Menggunakan Gaya Pengurusan Autokratik & Permisif?

Pengurusan autokratik dan permisif berada di seberang spektrum kepemimpinan dari segi bagaimana keputusan ditangani. Pemimpin autokratik mengambil semua keputusan sendiri, sementara pengurus yang membenarkan menyerahkan semua pengambilan keputusan kepada pekerja. Kedua-dua ekstrem datang dengan masalah, tetapi mereka juga memberikan faedah tertentu dalam organisasi. Memahami kesan jenis pengurusan membantu anda membentuk bagaimana anda menerajui syarikat anda.

Autokratik: Keputusan Cepat

Apabila satu orang menangani semua keputusan, keputusan tersebut dapat dibuat dengan cepat tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Ini sangat bermanfaat sekiranya perniagaan berada dalam industri yang bergerak pantas dan memerlukan tindak balas yang cepat untuk terus berdaya saing. Apabila banyak pihak terlibat dalam pembuatan keputusan, anda sering kali tidak bersetuju dengan cara yang betul untuk meneruskannya. Ini melambatkan keputusan dan boleh menyebabkan syarikat kehilangan peluang.

Autokratik: Kawalan

Pemimpin autokratik dapat mengekalkan kawalan penuh ke atas syarikatnya setiap masa. Pengawalan itu membolehkannya mengetahui dengan tepat apa yang berlaku di semua jabatan. Dia juga dapat mengekalkan konsistensi dalam keputusan yang dibuat kerana dia yang bertanggung jawab. Pemilik perniagaan autokratik dapat melaksanakan visinya untuk syarikat kerana tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan yang mungkin menggagalkan syarikat. Pemimpin jenis ini sangat memahami masalah atau ancaman yang berpotensi terhadap syarikatnya kerana dia mengendalikan operasi sepenuhnya.

Permisif: Inovasi

Bawahan pemimpin permisif biasanya diberi kebebasan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan tanggungjawab kerja dan projek. Ini membolehkan pekerja yang termotivasi memanfaatkan kreativiti dan mengembangkan idea dan penyelesaian inovatif untuk syarikat. Kebebasan kreatif ini paling berkesan dengan pasukan pekerja inovatif yang bekerjasama dengan baik, walaupun kekurangan kepimpinan dari pasukan pengurusan.

Permisif: Kepimpinan Baru

Oleh kerana pegawai bawahan bertanggungjawab membuat keputusan, tempat kerja yang dipimpin oleh pemimpin yang permisif dapat mengakibatkan pemimpin baru muncul. Kurangnya keputusan atau panduan daripada pengurus boleh menyebabkan persekitaran kerja yang tidak teratur dan huru-hara. Ini memberi peluang kepada pemimpin yang berpotensi untuk maju dan membantu membimbing keputusan dalam pasukan kerja. Pekerja yang diarahkan sendiri dan bermotivasi dapat mengasah kemahiran kepemimpinan mereka kerana mereka tidak dibatasi oleh pemimpin yang mengawal sepenuhnya keputusan di tempat kerja.