Apakah Perbezaan Antara Analisis Alam Sekitar & Analisis SWOT?

Syarikat menggunakan beberapa jenis analisis sebagai barometer kesihatan perniagaan. Ada yang menyatakan bagaimana syarikat dapat menggunakan aliran tunai dengan lebih baik, sementara yang lain menunjukkan bagaimana harga input dapat berlipat ganda dalam beberapa bulan mendatang. Analisis SWOT dan analisis persekitaran adalah alat tambahan yang digunakan oleh organisasi. Walaupun kedua-duanya memberikan pandangan perniagaan kepada kemungkinan hambatan dan kekurangan, laporan ini berbeza dengan cara yang halus.

Analisis Alam Sekitar

Analisis persekitaran meninjau landskap perniagaan untuk menentukan bagaimana pemboleh ubah luaran akan mempengaruhi pembuatan keputusannya. Robert Grant, pengarang buku, Analisis Strategi Kontemporari , mengkategorikan pengaruh persekitaran sebagai sumber atau jarak. Grant menjelaskan bahawa sumber merangkumi faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi; faktor-faktor ini membentuk apa yang dikenali sebagai analisis PEST. Perniagaan tidak selalu dapat mengawal pemboleh ubah ini; ia hanya dapat merancang untuk mereka dan membuat keputusan yang sewajarnya. Syarikat menggunakan analisis persekitaran untuk mempersiapkan pelbagai senario yang berpotensi. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat mempersiapkan kemerosotan ekonomi dengan menyusun beberapa jadual produksi yang bergantung pada berbagai tingkat permintaan pengguna.

Analisis SWOT

Analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perniagaan. Seperti halnya analisis persekitaran, analisis SWOT juga meninjau keadaan luaran. Walau bagaimanapun, analisis jenis ini juga mengambil kira komponen dalaman. Dalam bahagian kekuatan dan kelemahan analisis SWOT, syarikat menilai faktor yang unik bagi organisasi. Contoh komponen ini mungkin merangkumi kemampuan kepemimpinan perniagaan, paten dan harta intelek, teknologi yang terdapat dalam syarikat dan kekuatan jenama. Syarikat dapat mengawal faktor-faktor ini, jadi ia berusaha untuk mengukuhkan aset terbaiknya dan memperbaiki kelemahannya yang nyata.

Faedah Analisis Alam Sekitar

Analisis PEST menyiapkan perniagaan untuk menangani faktor luaran. Robert Chapman, pengarang buku, Alat Mudah dan Teknik Pengurusan Risiko Perusahaan, menjelaskan analisis PEST membantu perniagaan menjadi proaktif dengan trend pasaran. Daripada bertindak balas terhadap kekuatan pasaran, Chapman menjelaskan analisis PEST memberikan perniagaan alat untuk mempersiapkan potensi risiko. Sebagai contoh, analisis jenis ini dapat menunjukkan bahawa undang-undang pemerintah akan meningkatkan kos bahan mentah sebanyak 20 persen. Sekiranya perniagaan dapat memprediksi ini sebagai kemungkinan, ia dapat menukar vendor, menyimpan bahan mentah atau mencari alternatif yang lebih murah. Persiapan sedemikian akhirnya menjimatkan wang syarikat dan seterusnya memberikan kelebihan daya saing.

Manfaat Analisis SWOT

Analisis SWOT menawarkan gambaran menyeluruh dan menyeluruh dengan mendedahkan masalah dalaman dan luaran. Walaupun bahagian "peluang" dan "ancaman" dalam analisis tidak jauh berbeza dengan laporan PEST, komponen "kekuatan" dan "kelemahan" menyoroti masalah dalaman organisasi. Carlos Moore menasihati dalam bukunya, Pengurusan Perniagaan Kecil , untuk mengajukan soalan tambahan mengenai bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini dapat membantu perniagaan mempersiapkan diri untuk peristiwa yang akan datang. Ini menjadikan analisis SWOT menjadi alat berwawasan yang membolehkan syarikat memanfaatkan kemungkinan masa depan dan mengelakkan perangkap yang berpotensi.